Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Brandýse nad Orlicí

   Ve schůzi městské rady dne 26. března 1872 usneseno za příkladem jiných měst i v městě našem sbor hasičský zříditi a za tou příčinou především stanovy opatřiti. Byl tedy podnětem a za přispění městské rady sbor v roce 1872 schválením stanov založen. Svou činnost zahájil sbor tím, že si pořídil plátěný oděv, od obce byl opatřen potřebnou výzbrojí, domácně se cvičil a prací ochranných při požárech se účastnil. Důkladně byl sbor vycvičen v roce 1876, cvičitelem Hynkem Syrovým z Litomyšle. K župní jednotě přistoupil v roce 1880. Při svém zřízení převzal sbor od obce dvě čtyřkolové stříkačky staré soustavy a jednu čtyřkolku od Knausta ve Vídni. Veškerou výstroj a náčiní zakoupilo město Brandýs nad Orlicí ze svých prostředků a byly také jeho vlastnictvím. Náčiní bylo uloženo v hasičském skladišti, které bylo postaveno v roce 1887 v Žerotínově třídě. Po dobu své působnosti do roku 1900 se sbor zúčastnil prací záchranných při 49-ti požárech. Jedním z největších byl požár v březnu 1880 jímž byly zachváceny domy celé horní poloviny brandýského náměstí. V roce 1900 čítá sbor 24 členů činných a 10 přispívajících. Po tomto roku vstupují do sboru mladí členové a dochází k jeho rozkvětu. Plynulá činnost byla přerušena vypuknutím I. světové války. Dvanáct členů sboru odešlo na bojiště na začátku války. Poté odcházejí další – Činnost v letech 1914 – 1918 ochabuje.

   28. října vzniká rozpadem monarchie samostatný Československý stát. I ve sboru počíná nová činnost, vracejí se bratři z války, ne však všichni. Mnoho jich zůstalo na evropských bojištích, mnoho podlehlo válečným útrapám v nemocnicích. Do sboru vstupují noví členové a sbor tak pracuje k rozkvětu nové svobodné vlasti.

   Roku 1928 dochází k zakoupení nové motorové stříkačky od firmy Holeček z Prahy. V roce 1931 byla postavena nová hasičská zbrojnice vedle školy. Od firmy Gottwald bylo zakoupeno starší nákladní auto Ford, které bylo přestavěno k dopravě osob a stříkačky. V tomto období dochází také k založení družstva žen pod vedením R. Janďourka staršího. Ženy pravidelně cvičily v Chocni. Byly konány letní hasičské slavnosti a sbor se účastnil hasičských cvičení okolních sborů. To už se ale na politické obloze Evropy sice zvolna, ale hrozivě počínají tvořit mraky věštící těžké, politické bouře, aby z nich vyšlehl zhoubný požár II. světové války. Duhou světovou válkou byl narušen pravidelný chod sboru. Někteří členové se zapojili do ilegálního odboje. Sbor ztrácí bratra Oldřicha Zemka, který byl v koncentračním táboře zastřelen. Na sklonku války přišli dne 5.5.1945 při povstání o život dva členové sboru bratr Vrátil a bratr Vániš. Velkou ztrátou pro sbor byla smrt velitele bratra Rudolfa Janďourka, který zemřel v pardubické nemocnici týden po skončení války. Do této nemocnice byl převezen z koncentračního tábora v Terezíně.

   Po skončení války dochází k doplnění sboru novými mladými členy pod vedením nového velitele bratra Šebetky Josefa. Auto Ford již nevyhovuje a uvažuje se o novém voze. Sboru je darován nákladní vůz Praga AN od pana Tichého, místního obchodníka. Sbor se s elánem zapojil do nové činnosti. Přichází rok 1948 a mění se nejen politický systém v naší zemi, ale také název sboru a koncepce činnosti.

   To však nic nemění na odhodlání členů pracovat ve prospěch občanů Brandýsa nad Orlicí. Je ustaveno žákovské družstvo kterého se ujímá bratr Rudolf Janďourek. Byla navázána činnost na dřívější družstvo žen. V roce 1954 dochází ke stavbě nových garáží pro sbor v budově MěNV v Klopotech.

   V roce 1955 dostává sbor nový vůz Tatra 805 z rozpočtu ONV. V roce 1958 cisternu ASC 16 Praga RN. Pro zvýšení členské základny je ustaveno družstvo žáků pod vedením bratra Chamase. Pro zlepšení vybavení je postaven sušák na hadice. Šedesátá léta jsou velmi aktivní na zajištění požární bezpečnosti města. A přichází léta sedmdesátá. Na slavnostní veřejné schůzi u příležitosti 100 let založení sboru dne 24.3.1972 přijímá předseda sboru z rukou předsedy OV SPO „Čestné uznání ÚV SPO našemu sboru za zásluhy v požární ochraně“. V létě téhož roku se na hřišti TJ Spartak koná Okresní den PO. Roku 1973 byl uspořádán dvoudenní zájezd na „Mezinárodní soutěž požárních družstev“, která se konala v Brně. V závěru téhož roku obdržel sbor nový vůz, Škoda 706 – AKV. Na ten byla namontována lafetová proudnice a schránky na nářadí a hadice. V roce 1978 začíná pracovat s žákovským družstvem bratr Štangler Oldřich mladší.

   V roce 1979 se uskutečnil dvoudenní výlet do jižních čech. Tento výlet byl poděkováním členkám a členům za vykonanou práci. V roce 1980 byla dokončena výstavba skladu PHM v prostorách poblíž požární zbrojnice. V roce 1981 vypukl velký lesní požár na Zátvoře. Povolány byli všechny sbory našeho okresu. Na likvidaci se podíleli i další občané Brandýsa nad Orlicí. Zúčastnilo se celkem šedesát lidí. V témž roce jsme od OIPO obdrželi vozidlo AVIA 30 – DVS 12. Naši členové na vozidle provedli generální opravu karoserie. Při oslavách 110. let založení sboru nám byl předán tehdejším předsedou MěNV nový spolkový prapor. V roce 1984 se soutěžní družstvo mužů zúčastnilo Národního kola v požárním sportu, které se konalo v Českých Budějovicích. Zde zabojovalo skvěle a krásným 5. místem v celkové klasifikaci a vynikajícím třetím místem v disciplině požární útok velmi dobře reprezentovalo náš sbor a město Brandýs nad Orlicí.

   V roce 1986 se sbor podílel na likvidaci následků prudkého deště a nahromadění materiálu v Dolenském potoce pod náměstím a následnému vzedmutí vozovky a zaplavení sklepních prostor domů na spodní straně náměstí a přilehlých zahrad. V roce 1989 se uskutečnil I. ročník soutěže o „Brandýské poháry“. Muži soutěžili o pohár předsedy MěNV a ženy o pohár ředitele závodu Karosa. Po událostech 17. listopadu 1989 dochází ke změně politického systému a logicky také k novému pojetí a organizování práce a činnosti. Mění se opět název sboru a to na hasičský.

   V roce 1992 slaví sbor 120. výročí svého založení. Koná se slavnostní průvod městem. Bylo to při příležitosti soutěží v požárním sportu o brandýské poháry. V roce 1994 zemřela naše nejstarší členka Anastázie Husarová, která byla šedesát dva let členkou našeho sboru. Dne 30. května 1997 se konala slavnostní členská schůze u příležitosti 125. výročí založení SDH.

   Počátkem července bylo naše město postiženo povodní v míře, která nemá obdoby. Voda vystoupila 132 cm nad značku stoleté vody z roku 1938. Sbor dobrovolných hasičů zde při záchranných pracích a v dalších dnech při likvidaci následků povodňové vlny projevil obětavost, obrovskou profesionalitu a nasazení. Hasiči pracovali na hranici svých sil při provádění záchranných a zabezpečovacích prací. Bylo to v době, kdy jim vodní živel ničil hasičskou zbrojnici a likvidoval vše co v ní zůstalo.

   V roce 1998 byla pro potřeby SDH zakoupena cisterna CAS 32 na podvozku TATRA 815. Nebyl to nový vůz, ale v poměrně dobrém stavu. Přesto její zprovoznění si vyžádalo mnoho hodin obětavé práce. Dále musela být upravena i garáž kde byly osazeny nová vrata. Poslední čtvrtletí roku 2000 probíhaly práce na zprovoznění naší nové klubovny v prostorách po bývalé knihovně. V témž roce byl postaven nový sušák na hadice. V následujícím roce 2001 zemřela nejstarší členka sboru Terezie Šebetková ve věku 91 let.V tom roce dovršila neuvěřitelných 70 let členství v našem sboru.

   Poslední léta činnosti SDH jsou ještě v živé paměti členů.V roce 2002 bylo skromným způsobem oslaveno 130. výročí založení hasičského sboru. O pět let později 24. března 2007 tedy v předvečer 135. výročí založení sboru proběhlo společné fotografování členek a členů sboru před pomníkem JAK v Klopotech. Tato událost byla pomyslnou tečkou dosavadní historii zdejšího hasičského sporu.

nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

vystrahy

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

Výjezdy 2024

Pro zvětšení mapy klikněte na pravý symbol na horní liště nad mapou

  © SayR 2009-2021