Článek našeho preventisty

Co dělat v případě požáru
Co dělat v případě povodně
Co dělat v případě evakuaceNEBEZPEČÍ PŘI VYPALOVÁNÍ TRÁVY

Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno vymknout kontrole

a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku

požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí. Velkým nešvarem stále

zůstává vypalování suché trávy, které již v mnoha případech zapříčinilo zejména u starších

občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty na lidských životech. Aby se vám nestala podobná

nepříjemnost,

DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

· respektujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nevystavíte porušení

zákona o požární ochraně a následnému finančnímu postihu až do výše

25 000,- Kč.,

· za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději

vůbec nerozdělávejte,

· při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního

prostředí např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy

apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až

jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin,

· ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním

zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm

musí být chladná. Lesní hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet

až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště,

· oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi,

· oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od

budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheň

nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní

hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod. Létající

jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Zcela

zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem,

· právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování

hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému

hasičskému záchrannému sboru kraje. Také pro občany platí, že spalování

hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na

zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné

předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru.

nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

vystrahy

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

Výjezdy 2024

Pro zvětšení mapy klikněte na pravý symbol na horní liště nad mapou

  © SayR 2009-2021