Veřejná nástěnka

VÁNOCE U KONŤÁKU 2021

V sobotu 25.9.2021 proběhly po roční pauze naše oblíbené „Vánoce u Konťáku“. V loňském roce jsme byli nuceni 20. ročník zrušit kvůli epidemické situaci. Jsme rádi, že nám letos nic nezabránilo loňský jubilejní ročník této oblíbená akce uspořádat, i když s ročním zpožděním. O to více nás potěšilo, že nám návštěvníci zůstali věrní a přišli posedět a ochutnat naše vánoční speciality.

Tak jako každý rok mohli hosté ochutnat rybí polévku, kuřecí, vepřové nebo kapří řízky s výborným bramborovým salátem. Samozřejmě nechybělo vynikající domácí cukroví. Nezapomněli jsme ani na mladší účastníky a připravili pro ně tradiční sněhovou nadílku. Podle toho jak v ní řádili, soudím, že byli spokojeni a užili si závěr vánočního odpoledne.

Takto velká akce by se neobešla bez několika denní práce a pomoci mnoha lidí. Poděkování patří všem členům sboru, jejích rodinným příslušníkům a známým, kteří přidali ruku k dílu a přišli pomoct nejen s přípravami, ale i s průběhem celého svátečního odpoledne. Nemohu se nezmínit o počtu kilogramů napečeného cukroví. Neuvěřitelných 180 kilogramů se podařilo napéct našim cukrářkám. Patří jim zato velké poděkování , hlavně proto, že za mnoha hodinovou práci nechtějí žádnou odměnu a celý výtěžek z prodeje věnují na obnovu a údržbu dětského hřiště u Konťáku.

Letošní sezónu máme za sebou. Snad se vám u nás líbilo a rádi se k nám příští rok vrátíte. Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a budeme se na vás těšit příští rok. Snad se po dvouleté pauze sejdeme 30.4.2022 při tradičním pálení čarodějnic.

Zajímavosti z činosti výjezdové jednotky

Naše výjezdová jednotka v sobotu 4.9. působila jako požární dozor na tradičním Sletu Letadel na letišti u obce Jehnědí.

Bufet "U Konťáku" 2021

Provoz U Konťáku pro sezónu 2021 obnoven.

Bufet "U Konťáku"

Provoz bufetu "U Konťáku" pro sezónu 2020 obnoven.

Vánoce U Konťáku 2019

V pátek 28.9. proběhl 19. ročník „Vánoc U Konťáku“, kterých se i letos zúčastnil velký počet návštěvníků jak z Brandýsa, tak z blízkých měst a obcí.

Během dne se občerstvilo více než osm stovek lidí, kterým bychom touto cestou rádi poděkovali za jejich návštěvu a podporu této, v našem okolí, nevídané akce.

V průběhu odpoledne si hlavně nejmenší návštěvníci tradičně zařádili ve sněhové pěně.

Jako každoročně musíme i letos poděkovat několika desítkám členů, kamarádům a známým, kteří pomohli s přípravami a průběhem slavnostního dne. A přesto, že letos nebyl překonán rekord v počtu kilogramů napečeného cukroví (což samozřejmě donekonečna nejde), tak musím vyjádřit zvláštní dík za podporu a obětavost partě skvělých „cukrářek“ za napečení úctyhodných 170,3 kg výborného vánočního cukroví. Neuvěřitelných 117 druhů bylo rozděleno na více než čtyři stovky porcí. Velký dík patří samozřejmě i do kuchyně, protože polévka, řízky i bramborový salát byly skvělé.

Zisk z prodaného cukroví bude jako každoročně použit na rozšíření a údržbu dětského hřiště s trampolínou.

Ještě jednou velké poděkování všem návštěvníkům a všem, kteří se po celou sezónu podíleli na chodu tohoto zařízení.

Provoz kiosku byl pro letošní rok ukončen. Sejdeme se zde tradičně 30.4. při pálení čarodějnic.

Slavnostní předání nové CAS

O našem slavnostním předávání vozu psali na serveru Požáry.cz
Novou Scanii do Brandýsa nad Orlicí dodala společnost WISS Czech, nahradila starou Tatru
a také v Orlickém deníku
Orlický deník - Brandýští hasiči dostali novou cisternu

Nová CAS

Tak nová CAS je po malém zpoždění ve výrobě konečně doma. V nejbližší době bude probíhat zaškolování výjezdové jednotky a zajíždění vozidla.

Pořízení nové CAS se blíží

Potřeba obměny naší CAS přišla už v roce 2013. Proto bylo začátkem roku 2014 zažádáno o dotaci z Ministerstva vnitra na rekonstrukci stávající CAS ve výši 1,5 mil. Kč. Tato dotace na rok 2015 nám byla 24.10.2014 schválena. Začátkem roku 2015 jsme zpracovali technické podmínky a v druhém čtvrtletí Město vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele. Jelikož v průběhu výběrového řízení jsme zjistili, že rekonstrukce je pro město cenově nevýhodná, bylo od dotace odstoupeno a rozhodnuto že se podá nová žádost o dotaci, ale tentokráte na CAS úplně novou. Proto byla začátkem roku 2016 podána nová žádost na pořízení nové CAS. Ta nám byla 1.7.2016 přiznána ve výši 2,5 mil. Kč. Koncem roku a celé první čtvrtletí jsme řešili s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR Technické podmínky cisterny, které jsou ze strany HZS velmi podrobně kontrolovány a musí splňovat všechny požadavky HZS a podmínky příslušných norem a vyhlášek. Tyto Technické podmínky byly schváleny až 31. března a poté začalo být připravováno výběrové řízení na dodavatele CAS. V dubnu byla městu ještě přiznána dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 0,5 mil. Kč. Výběrové řízení však mohlo být vypsáno dle podmínek dotace až po obdržení Registrace akce ze strany poskytovatele dotace. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zahájeno až 5. června. Do stanoveného data 21.6.2017 14:00 hodin dorazili celkem 3 nabídky, kde všichni 3 uchazeči nabídly CAS na podvozku SCANIA P 440. Nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma WISS CZECH, s.r.o. za cenu 6 149 462,00 Kč včetně DPH. V srpnu byla podepsána smlouva o dílo a v těchto dnech by měl být podvozek na cestě z firmy SCANIA do firmy WISS CZECH, kde bude prováděna montáž nástavby. Předběžný termín předání vozu je konec ledna 2018.

Vánoce u Konťáku

Tradiční akce Vánoce u Konťáku proběhne 30.9.2017 ve 12:00.

Houkání sirén 5.9.2017

Dnešní ranní několikanásobné houkání sirén, bylo způsobeno technickou závadou na dálkovém spouštění. Proto byla siréna do opravení problému dočasně odpojena.

Školení řidičů

V sobotu 25.3.2017 proběhlo školení řidičů, které se konalo u našich kolegů v Chocni. Tohoto školení se zúčastnilo 8 našich členů.

Školení velitelů

V pátek 24.2.2017 proběhlo na stanici HZS Ústí nad Orlicí pravidelné školení velitelů jednotek JPO II a JPO III. Tohoto školení se zúčastnilo 4 naši členové.

Školení vnikání do uzavřených prostor

V pátek 11. 12. 2015 se naše jednotka zúčastnila školení na vnikání do uzavřených prostor. Toto školení nám provedla u nás na hasičárně specializovaná firma RESCOP od které jsme zakoupili i potřebné vybavení, kterým naše jednotka doposud nebyla vybavena.
nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

Výjezdy 2021

Pro zvětšení mapy klikněte na pravý symbol na horní liště nad mapou

  © SayR 2009-2021