Veřejná nástěnka

Výcvik ve flashover kontejneru ve Vysokém Mýtě

Ve čtvrtek 9.5. se naše jednotka společně s JSDH Česká Třebová zúčastnila výcviku ve Vysokém Mýtě. Na tomto výcviku jsme byli seznámeni s problematikou požárů v uzavřených prostorech, vyzkoušeli si práci s proudnicí a na závěr si prošli "peklem" ve flashover kontejneru. Tento kontejner simuluje reálný požár v uzavřeném prostoru a hasiči se mohou seznámit s nebezpečnými jevy, které můžou hasiče při tomto požáru potkat.

Výcvik na vodě

Dne 8.7. naše jednotka využila počasí a podnikla výcvik na vodní hladině nad splavem v Brandýse. Výcvik byl zaměřen na záchranu tonoucího, práci s raftem a vyzkoušení suchého obleku Agama, který byl zakoupen za podpory Pardubický kraj a Město Brandýs nad Orlicí.

Výcvik jednotky v Chrudimi

Ve čtvrtek 22.9.2022 se naše jednotka zúčastnila výcviku na Chrudimském letišti. Námětem výcviku bylo vyprošťování osob z havarovaných vozidel s větším počtem zraněných (6-7 osob). Cvičení probíhalo se ZZS Pardubického kraje a vybranými JSDH (Proseč, Brandýs nad Orlicí a Jablonné nad Orlicí). Toto cvičení bylo pro naši jednotku velkým přínosem, protože zásah takovéhoto rozsahu naše jednotka prozatím nezažila. Proto mockrát děkujeme organizátorům za perfektní práci.

Novinka v naší výbavě!

Naše jednotka má díky Nadaci Agrofert novou termokameru s přepravním boxem.

Jednotka získala díky Hasičskému fondu Nadace Agrofert termokameru FLIR K2 s přepravním boxem.
Celková pořizovací cena byla 54 135,- Kč. Nadace Agrofert přispěla částkou 40 000,- Kč, zbylé výdaje byly dofinancovány z rozpočtu města.

Touto cestou děkujeme Nadaci Agrofert a Městu Brandýs nad Orlicí.
termo kamera
termo kamera

Ohlédnutí za slavností 150 let založení sboru

Dne 18.6. proběhla slavnost ku příležitosti 150 let založení našeho hasičského sboru.
Slavnost byla zahájena v Sokolovně kde proběhlo slavnostní žehnání nového praporu za přítomnosti několika významných osobností. Proběhlo čtení z historie sboru a poté krátké proslovy našich vzácných hostů, završené obřadem žehnání praporu.

Poté slavnostní průvod s praporem v čele a za doprovodu živé hudby zamířil skrze město ke škole, kde proběhlo uctění památky u pomníku padlých. Poté průvod pokračoval přes náměstí až na hřiště ke Konťáku. V průvodu jste mohli zahlédnout nový slavnostní prapor, následovaný věncem k uctění památky padlých, poté slavnostní prapory okolních sezvaných sborů, za nimi šli v průvodu členové naší výjezdové jednotky, nasledováni živou dechovou hudbou, průvod byl zakončen zástupem členů sboru ve slavnostních uniformách.

U hřiště poté návštěvníci mohli shlédnout vystavenou techniku, od historické po tu nejmodernější. Mimo to byl pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program započatý menším koncertem živé dechové hudby - Choceňská dechovka. Poté mohli návštěvníci zhlédnout ukázku požárního útoku dětí. V té době už se chystala naše jednotka na profesionálně komentovanou ukázku vyproštění osoby u dopravní nehody. Tato ukázka byla velice působivá, o to více že proběhla na přímém slunci za velikého vedra, naši členové si ve vedru opravdu užili a ze zásahových obleků vylezli totálně propocení. Za úspěšnou záchranu řidiče - figuranta sklidili zasloužený potlesk. Poté byla v plánu ještě ukázka zásahu našeho dětského týmu, který pomocí hadic z "D programu" uhasili hořící dřevěný domeček, za to rovněž sklidili potlesk přihlížejících.

Celé odpoledne bylo provázeno několika koncerty. Zahráli nám Katapult revival a Těžká doba. Rovněž byl po celé dopoledne pro děti k dispozici skákcí hrad a pro všechny spousta jídla a pití.

Celá akce se nám vydařila a k jediné větší úhoně dostálo auto při ukázce vyprošťování, které bylo komplet rozštříháno a rozřezáno.

VÁNOCE U KONŤÁKU 2021

V sobotu 25.9.2021 proběhly po roční pauze naše oblíbené „Vánoce u Konťáku“. V loňském roce jsme byli nuceni 20. ročník zrušit kvůli epidemické situaci. Jsme rádi, že nám letos nic nezabránilo loňský jubilejní ročník této oblíbená akce uspořádat, i když s ročním zpožděním. O to více nás potěšilo, že nám návštěvníci zůstali věrní a přišli posedět a ochutnat naše vánoční speciality.

Tak jako každý rok mohli hosté ochutnat rybí polévku, kuřecí, vepřové nebo kapří řízky s výborným bramborovým salátem. Samozřejmě nechybělo vynikající domácí cukroví. Nezapomněli jsme ani na mladší účastníky a připravili pro ně tradiční sněhovou nadílku. Podle toho jak v ní řádili, soudím, že byli spokojeni a užili si závěr vánočního odpoledne.

Takto velká akce by se neobešla bez několika denní práce a pomoci mnoha lidí. Poděkování patří všem členům sboru, jejích rodinným příslušníkům a známým, kteří přidali ruku k dílu a přišli pomoct nejen s přípravami, ale i s průběhem celého svátečního odpoledne. Nemohu se nezmínit o počtu kilogramů napečeného cukroví. Neuvěřitelných 180 kilogramů se podařilo napéct našim cukrářkám. Patří jim zato velké poděkování , hlavně proto, že za mnoha hodinovou práci nechtějí žádnou odměnu a celý výtěžek z prodeje věnují na obnovu a údržbu dětského hřiště u Konťáku.

Letošní sezónu máme za sebou. Snad se vám u nás líbilo a rádi se k nám příští rok vrátíte. Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a budeme se na vás těšit příští rok. Snad se po dvouleté pauze sejdeme 30.4.2022 při tradičním pálení čarodějnic.

Zajímavosti z činosti výjezdové jednotky

Naše výjezdová jednotka v sobotu 4.9. působila jako požární dozor na tradičním Sletu Letadel na letišti u obce Jehnědí.

Bufet "U Konťáku" 2021

Provoz U Konťáku pro sezónu 2021 obnoven.

Bufet "U Konťáku"

Provoz bufetu "U Konťáku" pro sezónu 2020 obnoven.

Vánoce U Konťáku 2019

V pátek 28.9. proběhl 19. ročník „Vánoc U Konťáku“, kterých se i letos zúčastnil velký počet návštěvníků jak z Brandýsa, tak z blízkých měst a obcí.

Během dne se občerstvilo více než osm stovek lidí, kterým bychom touto cestou rádi poděkovali za jejich návštěvu a podporu této, v našem okolí, nevídané akce.

V průběhu odpoledne si hlavně nejmenší návštěvníci tradičně zařádili ve sněhové pěně.

Jako každoročně musíme i letos poděkovat několika desítkám členů, kamarádům a známým, kteří pomohli s přípravami a průběhem slavnostního dne. A přesto, že letos nebyl překonán rekord v počtu kilogramů napečeného cukroví (což samozřejmě donekonečna nejde), tak musím vyjádřit zvláštní dík za podporu a obětavost partě skvělých „cukrářek“ za napečení úctyhodných 170,3 kg výborného vánočního cukroví. Neuvěřitelných 117 druhů bylo rozděleno na více než čtyři stovky porcí. Velký dík patří samozřejmě i do kuchyně, protože polévka, řízky i bramborový salát byly skvělé.

Zisk z prodaného cukroví bude jako každoročně použit na rozšíření a údržbu dětského hřiště s trampolínou.

Ještě jednou velké poděkování všem návštěvníkům a všem, kteří se po celou sezónu podíleli na chodu tohoto zařízení.

Provoz kiosku byl pro letošní rok ukončen. Sejdeme se zde tradičně 30.4. při pálení čarodějnic.

Slavnostní předání nové CAS

O našem slavnostním předávání vozu psali na serveru Požáry.cz
Novou Scanii do Brandýsa nad Orlicí dodala společnost WISS Czech, nahradila starou Tatru
a také v Orlickém deníku
Orlický deník - Brandýští hasiči dostali novou cisternu

Nová CAS

Tak nová CAS je po malém zpoždění ve výrobě konečně doma. V nejbližší době bude probíhat zaškolování výjezdové jednotky a zajíždění vozidla.

Pořízení nové CAS se blíží

Potřeba obměny naší CAS přišla už v roce 2013. Proto bylo začátkem roku 2014 zažádáno o dotaci z Ministerstva vnitra na rekonstrukci stávající CAS ve výši 1,5 mil. Kč. Tato dotace na rok 2015 nám byla 24.10.2014 schválena. Začátkem roku 2015 jsme zpracovali technické podmínky a v druhém čtvrtletí Město vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele. Jelikož v průběhu výběrového řízení jsme zjistili, že rekonstrukce je pro město cenově nevýhodná, bylo od dotace odstoupeno a rozhodnuto že se podá nová žádost o dotaci, ale tentokráte na CAS úplně novou. Proto byla začátkem roku 2016 podána nová žádost na pořízení nové CAS. Ta nám byla 1.7.2016 přiznána ve výši 2,5 mil. Kč. Koncem roku a celé první čtvrtletí jsme řešili s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR Technické podmínky cisterny, které jsou ze strany HZS velmi podrobně kontrolovány a musí splňovat všechny požadavky HZS a podmínky příslušných norem a vyhlášek. Tyto Technické podmínky byly schváleny až 31. března a poté začalo být připravováno výběrové řízení na dodavatele CAS. V dubnu byla městu ještě přiznána dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 0,5 mil. Kč. Výběrové řízení však mohlo být vypsáno dle podmínek dotace až po obdržení Registrace akce ze strany poskytovatele dotace. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zahájeno až 5. června. Do stanoveného data 21.6.2017 14:00 hodin dorazili celkem 3 nabídky, kde všichni 3 uchazeči nabídly CAS na podvozku SCANIA P 440. Nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma WISS CZECH, s.r.o. za cenu 6 149 462,00 Kč včetně DPH. V srpnu byla podepsána smlouva o dílo a v těchto dnech by měl být podvozek na cestě z firmy SCANIA do firmy WISS CZECH, kde bude prováděna montáž nástavby. Předběžný termín předání vozu je konec ledna 2018.

Vánoce u Konťáku

Tradiční akce Vánoce u Konťáku proběhne 30.9.2017 ve 12:00.

Houkání sirén 5.9.2017

Dnešní ranní několikanásobné houkání sirén, bylo způsobeno technickou závadou na dálkovém spouštění. Proto byla siréna do opravení problému dočasně odpojena.

Školení řidičů

V sobotu 25.3.2017 proběhlo školení řidičů, které se konalo u našich kolegů v Chocni. Tohoto školení se zúčastnilo 8 našich členů.

Školení velitelů

V pátek 24.2.2017 proběhlo na stanici HZS Ústí nad Orlicí pravidelné školení velitelů jednotek JPO II a JPO III. Tohoto školení se zúčastnilo 4 naši členové.

Školení vnikání do uzavřených prostor

V pátek 11. 12. 2015 se naše jednotka zúčastnila školení na vnikání do uzavřených prostor. Toto školení nám provedla u nás na hasičárně specializovaná firma RESCOP od které jsme zakoupili i potřebné vybavení, kterým naše jednotka doposud nebyla vybavena.
nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

vystrahy

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

Výjezdy 2024

Pro zvětšení mapy klikněte na pravý symbol na horní liště nad mapou

  © SayR 2009-2021