Veřejná nástěnka

Slavnostní předání nové CAS

O našem slavnostním předávání vozu psali na serveru Požáry.cz
Novou Scanii do Brandýsa nad Orlicí dodala společnost WISS Czech, nahradila starou Tatru
a také v Orlickém deníku
Orlický deník - Brandýští hasiči dostali novou cisternu

Nová CAS

Tak nová CAS je po malém zpoždění ve výrobě konečně doma. V nejbližší době bude probíhat zaškolování výjezdové jednotky a zajíždění vozidla.

Pořízení nové CAS se blíží

Potřeba obměny naší CAS přišla už v roce 2013. Proto bylo začátkem roku 2014 zažádáno o dotaci z Ministerstva vnitra na rekonstrukci stávající CAS ve výši 1,5 mil. Kč. Tato dotace na rok 2015 nám byla 24.10.2014 schválena. Začátkem roku 2015 jsme zpracovali technické podmínky a v druhém čtvrtletí Město vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele. Jelikož v průběhu výběrového řízení jsme zjistili, že rekonstrukce je pro město cenově nevýhodná, bylo od dotace odstoupeno a rozhodnuto že se podá nová žádost o dotaci, ale tentokráte na CAS úplně novou. Proto byla začátkem roku 2016 podána nová žádost na pořízení nové CAS. Ta nám byla 1.7.2016 přiznána ve výši 2,5 mil. Kč. Koncem roku a celé první čtvrtletí jsme řešili s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR Technické podmínky cisterny, které jsou ze strany HZS velmi podrobně kontrolovány a musí splňovat všechny požadavky HZS a podmínky příslušných norem a vyhlášek. Tyto Technické podmínky byly schváleny až 31. března a poté začalo být připravováno výběrové řízení na dodavatele CAS. V dubnu byla městu ještě přiznána dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 0,5 mil. Kč. Výběrové řízení však mohlo být vypsáno dle podmínek dotace až po obdržení Registrace akce ze strany poskytovatele dotace. Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zahájeno až 5. června. Do stanoveného data 21.6.2017 14:00 hodin dorazili celkem 3 nabídky, kde všichni 3 uchazeči nabídly CAS na podvozku SCANIA P 440. Nejvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma WISS CZECH, s.r.o. za cenu 6 149 462,00 Kč včetně DPH. V srpnu byla podepsána smlouva o dílo a v těchto dnech by měl být podvozek na cestě z firmy SCANIA do firmy WISS CZECH, kde bude prováděna montáž nástavby. Předběžný termín předání vozu je konec ledna 2018.

Vánoce u Konťáku

Tradiční akce Vánoce u Konťáku proběhne 30.9.2017 ve 12:00.

Houkání sirén 5.9.2017

Dnešní ranní několikanásobné houkání sirén, bylo způsobeno technickou závadou na dálkovém spouštění. Proto byla siréna do opravení problému dočasně odpojena.

Školení řidičů

V sobotu 25.3.2017 proběhlo školení řidičů, které se konalo u našich kolegů v Chocni. Tohoto školení se zúčastnilo 8 našich členů.

Školení velitelů

V pátek 24.2.2017 proběhlo na stanici HZS Ústí nad Orlicí pravidelné školení velitelů jednotek JPO II a JPO III. Tohoto školení se zúčastnilo 4 naši členové.

Školení vnikání do uzavřených prostor

V pátek 11. 12. 2015 se naše jednotka zúčastnila školení na vnikání do uzavřených prostor. Toto školení nám provedla u nás na hasičárně specializovaná firma RESCOP od které jsme zakoupili i potřebné vybavení, kterým naše jednotka doposud nebyla vybavena.
nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

  © SayR 2009-2019