Článek našeho preventisty

Co dělat v případě požáru

Co dělat v případě povodně
Co dělat v případě evakuaceV případě vypuknutí požáru

 1. snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou
 2. pokuste se oheň uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud je možno a nebude tím ohrožena Vaše bezpečnost, předejít dalšímu rozšíření ohně (odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky, použijte hasící přístroj apod.) a usnadnit další zásah. (informujte obyvatele v ohrožených domech, odstraňte motorová vozidla z příjezdové komunikace a veškeré překážky v blízkosti požářiště)
 3. neodvětrávejte prostory v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky jak vzduch)
 4. do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
 5. po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci a poskytněte osobní pomoc
 6. nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním ("hoří")
 7. volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům nebo požár ohlaste na příslušnou ohlašovnu požárů
 8. při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.) Ohlaste v klidu a srozumitelně Vaše jméno, adresu a číslo telefonu, z kterého voláte, a co nejpřesněji oznamte, co se stalo a udejte adresu (ulice + č.p.), v případě delších ulic je vhodné též udat příčnou ulici, která je poblíž. Pokud je popis místa pomocí ulic obtížný, je možno též použít ustálené místní názvy (les U dubu, osada Výsluní apod.) a popsat příjezdovou cestu. Všechny tyto údaje jsou velmi důležité, neboť na nich závisí rychlost dojezdu jednotky a následné zahájení zásahu
 9. operátor vám může podat základní informace "co dělat"
 10. nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů)
 11. vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu
 12. nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů mohou vznikat nejrůznější škodlivé plyny
 13. zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!
 14. prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si kde se nacházejí, bude to cenná informace pro záchranáře
 15. snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)
 16. vyneste věci, které mohou působením požáru zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů; Vyneste zejména předměty, které působením požáru mohou vybouchnout, zvýšit intenzitu hoření, popřípadě mohou zvýšit škodlivost unikajících plynů (např. propan-butanové nádoby apod.); není-li to možné, upozorněte na tyto předměty zasahující záchranné složky
 17. vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte!
 18. vyhledejte únikovou cestu
 19. vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace
 20. z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah hasičského sboru a dalších záchranných jednotek
 21. po příjezdu jednotky nezasahujte do její činnosti a uposlechněte všech pokynů velitele zásahu
 22. nemůžete-li pomoci, nezdržujte se v těsné blízkosti požáru a nebraňte hasičům v jejich činnosti
 23. při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik

 1. zachovejte klid
 2. uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)
 3. snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli
 4. otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru
 5. odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit
 6. v případě silného zakouření si lehněte na zem
 7. ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr
 8. snažte se dýchat klidně a zhluboka
 9. vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu
nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

vystrahy

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

Výjezdy 2024

Pro zvětšení mapy klikněte na pravý symbol na horní liště nad mapou

  © SayR 2009-2021