výběr roku

2008


15) 20.12.2008    0:35    Požár - Seč
KOPISEM Pardubice nám byl vyhlášen poplach na požár karavanu v rozestavěné elektrárně mezi Sečí a Sudslavou. Ale ještě před naším výjezdem jsme byli opět KOPISEM Pardubice informováni že se jedná o planý poplach tudíž naše jednotka nikam nevyjížděla.
14) 11.8.2008    18:17    Požár - Dobrá Voda
Po vyhlášení poplachu jednotka vyjela do obce Orlické podhůří Dobrá Voda, kde směrem k Bezpráví hořel lesní porost o rozloze zhruba 5x5m.Těsně před naší jednotkou dorazila jednotka HZS Ústí nad Orlicí, která rozvinula jeden C proud a s jeho pomocí požár zlikvidovala. Mezitím dorazila i JSDH Orlické podhůří Říčky, která si místo převzala protože se nachází v jejich katastru. Při našem odjezdu se dostavila i hlídka Policie ČR, protože při ohledání požářiště bylo zjištěno že se zde nachází značné množství zelených makovic.
13) 3.7.2008    21:35    Požár - hotel Choceň
Po vyhlášení poplachu KOPIS Pardubice jsme vyjeli na ohlášený požár rekonstruovaného hotelu v Chocni. Po našem příjezdu se zde již nacházely jednotky HZS Vysoké Mýto a JSDH Choceň které požár v chodbě hotelu již lokalizovaly. Proto byla jednotka ponechána v záloze a poté se vrátila zpět na základnu.
12) 26.6.2008    4:56    Větrná smršť - Sudslava
Po vyhlášení poplachu jednotka vyjela do obce Sudslava kde provedla rozřezání a odklizení stromu spadlého přes vozovku. Po návratu zpět do Brandýsa se k jednotce přidali další členové a pokračovali v úklidu veřejných komunikací, čištění kanalizace, čištění lázeňského potoka a mytí vozovky.Tato činnost byla prováděna po celý den až do 18:30 kdy se jednotka vrátila zpět na základnu.
11) 25.6.2008    20:38    Větrná smršť - Brandýs nad Orlicí
Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli s oběma vozy na různá místa v Brandýse a blízkém okolí. Část jednotky s CAS 32 prováděla odstraňování spadlých stromů v Brandýse u hřiště, na silnici mezi Brandýsem a Sečí, na silnici mezi Brandýsem a Pernou, dále pak mezi Pernou a Rvištěm a v obci Rviště na návsi. Druhá část jednotky s DA 12 prováděla uvolňování koryta lázeňského potoka u železniční trati, totéž na dolenském potoce u nádraží, uvolňení ucpaných kanálů a odstranění naplavenin z vozovky v prostoru kruhového objezdu.
10) 4.6.2008    22:35    Požár - truhlárna Svatý Jiří
Po vyhlášení poplachu KOPIS Pardubice jsme vyjeli k požáru truhlárny do obce Svatý Jiří. Po příjezdu na místo události se zde již nacházely jednotky JSDH Svatý Jiří, JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto. Protože se objekt nacházel ve značném stádiu hoření pomohli jsme jednotce HZS Vysoké Mýto s vytvořením dalšího útočného proudu a zbytek jednotky prováděl doplňování vody do CAS JSDH Choceň.Po uhašení požáru jsme částečně pomáhali s vyklízením požářiště a poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při tomto požáru zasahovaly tyto jednotky : HZS Vysoké Mýto, HZS Ústí nad Orlicí, JSDH Svatý Jiří, JSDH Choceň, JSDH Brandýs nad Orlicí, JSDH Vysoké Mýto a dále pak Policie ČR a ZZS Ústí nad Orlicí.
9) 17.5.2008    6:29    Požár - panelový byt Choceň
Po vyhlášení poplachu jsme vyjeli na ohlášený požár bytu ve 4 nadzemním podlaží v Chocni na Záměstí. Po našem příjezdu se zde již nacházely jednotky JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto které provedly násilné otevření bytu, v kterém nalezly spálené maso na sporáku a spícího muže v obývacím pokoji.
Takže naše jednotka nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.
8) 14.5.2008    16:11    Požár - lesní porost Choceň
KOPISEM Pardubice nám byl vyhlášen poplach na požár lesního porostu mezi Chocní a Sruby.Jednalo se o požár nízkého porostu pod elektrickým vedením vysokého napětí.Po příjezdu naší jednotky už zde byla jednotka HZS Vysoké Mýto a JSDH Choceň které už požár lokalizovaly. Proto byla naše jednotka ponechána v záloze a poté se vrátila zpět na základnu.
7) 2.3.2008    13:10    Technická pomoc – spadlý strom Rozsocha
Jednotka byla opět vyslána na odklizení spadlého stromu mezi Rozsochou a Libchavy.
Bylo provedeno odříznutí a odklizení stromu z vozovky.
6) 2.3.2008    8:36    Technická pomoc – spadlý strom Voděrady
Po vyhlášení poplachu jednotka vyjela mezi Svatý Jiří a Voděrady , kde provedla rozřezání a odtažení spadlého stromu přes vozovku.
Poté se vrátila zpět na základnu.
5) 1.3.2008    11:37    Požár – rodinného domu Brandýs nad Orlicí
Kopisem Pardubice nám byl vyhlášen poplach na požár rodinného domu v Brandýse. Po příjezdu bylo zjištěno že se jedná o zásah bleskem který prorazil střechu a následně ji zapálil. Oheň byl ještě před naším příjezdem zlikvidován včasným zásahem spoluobčana z vedlejšího domu,který použil ruční hasicí přístroj. Proto jednotka provedla pouze průzkum půdy a následně ze žebříku provizorní zakrytí střechy.
Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
4) 1.3.2008    2:05    Požár - neobydlené budovy Kouta
Po vyhlášení poplachu jednotka vyjela k penzionu Mítkov. Po příjezdu bylo upřesněno že se jedná pravděpodobně o bývalí tábor Kouta u Brandýsa n/O. Jednotka se proto v Chocni otočila a jela zpět na Kouta.Po nalezení místa bylo nakonec zjištěno že se jedná o planý poplach, neboť v budově se nacházejí dvě osoby které zde nocují a pálí si ohníček. Při zpáteční cestě došlo k zapadnutí CAS HZS Vysoké Mýto. Naše jednotka za pomocí CAS 32 pomohla z vyproštěním vozidla a potom se vrátila zpět na základnu.
3) 14.2.2008    19:25    Požár - statku Dolní Libchavy
Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka prozatím ponechána v záloze.
Poté provedla doplnění vody do 2 vozů CAS ostatních sborů a vrátila se zpět na základnu.
2) 12.2.2008    1:46    Požár - přístřešek na auto Choceň
Po příjezdu na místo události byla jednotka ponechána v záloze, neboť JSDH Choceň použila k doplňování CAS 16 podzemního hydrantu.
Po lokalizaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.
1) 7.2.2008    18:54    Požár - neobydlený dům Orlické podhůří Rviště
Po příjezdu na místo už zde byla jednotka HZS Ústí nad Orlicí která nás informovala že se jedná o pálení odpadu na dvoře domu.
Proto naše jednotka nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.
nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

vystrahy

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

Výjezdy 2024

Pro zvětšení mapy klikněte na pravý symbol na horní liště nad mapou

  © SayR 2009-2021