výběr roku

2013


19) 23.12.2013 12:59 Požár – Peliny

Jednotka vyjela na požár rodinného domku do Pelin. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že hoří neobydlený dům za tratí a slepým ramenem řeky. Proto jsme na příkaz velitele zásahu rozvinuli další útočný C proud, který se musel protáhnout pod kolejnicemi železniční tratě. Část jednotky zřídila doplňování cisterny plovoucím čerpadlem z řeky. Po lokalizaci a částečné likvidaci požáru bylo velitelem rozhodnuto, že nadále bude postačovat jeden útočný proud. Proto naše jednotka začala balit hadicové vedení a poté se vrátila zpět na základnu.
 

18) 15.12.2013 8:37 Požár – Choceň

Jednotka vyjela k požáru pilin na pile v Chocni na Pardubické ulici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o hořící piliny ve skladovacím sile. Jednotky JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto již prováděli vyhrabávání pilin ze sila ven a jejich následné hašení. Proto naše jednotka byla ponechána prozatím v záloze. Po chvíli byl nalezen hydrant a velitel zásahu rozhodl o napojení na hydrantovou síť. Proto nám sdělil, že dále naší pomoci nepotřebuje a odeslal nás zpět na základnu.
 

17) 8.12.2013 11:14 Požár – Choceň

Jednotka vyjela na požár bytu v Chocni. Po příjezdu na místo události se zde již nacházeli jednotky JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto, které nás informovali, že šlo o požár digestoře v kuchyni, který mají již uhašen. Proto naší pomoci již nebylo potřeba a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 

16) 23.11.2013 19:35 Technická pomoc – olejová skvrna Brandýs

Jednotka vyjela na nahlášenou olejovou skvrnu na kruhovém objezdu v Brandýse. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se nejedná o olej ale pouze o vodu. Proto jednotka nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.
 

15) 16.11.2013 14:30 Technická pomoc – záchrana osob a zvířat

Jednotka vyjela na záchranu osoby spadlé do řeky někde u penzionu Mítkov. Proto se jednotka za přejezdem rozdělila na dvě skupiny a začali jsme prohledávat okolí řeky směrem k Mítkovu. Po chvilce byla osoba nalezena na druhém břehu pod skalami v nepřístupném terénu. Proto se část jednotky vrátila na základnu pro nafukovací raft. Pomocí raftu jsme osobu převezli na druhý břeh, kde jsme zjistily, že je bez zranění pouze do půli pasu mokrá. Proto jsme ji na vlastní žádost převezli na vlakové nádraží. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

14) 5.10.2013 14:02 Technická pomoc – olejová skvrna Brandýs

Jednotka vyjela na nahlášený únik ropných produktů na železničním přejezdu v Brandýse. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že olejová skvrna na vozovce se táhne od železničního přejezdu směrem do města v délce cca 100m. Proto byla skvrna zasypána sorbentem a následně zametena. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

13) 16.9.2013 11:48 Technická pomoc – olejová skvrna Brandýs

Jednotka byla vyslána na olejovou skvrnu na parkovišti u Konzumu v Brandýse. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se nejedná o olej, ale jakýsi kal vyteklý ze starého radiátoru. Proto se jednotka vrátila zpět na základnu a výjezd byl hodnocen jako planý poplach.
 

12) 12.8.2013 20:08 Požár – trafostanice Seč

Naše jednotka vyjela na nahlášený požár trafostanice do Seče. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že jde o zahoření elektrického sloupu pod napětím. Proto jsme společně s jednotkou HZS Ústí nad Orlicí vyčkávali příjezdu technika ČEZ. Protože příjezd technika trval delší dobu, byli jsme ještě před jeho příjezdem odesláni velitelem zásahu zpět na základnu s tím, že naší pomoci není dále potřeba.
 

11) 4.8.2013 21:14 Technická pomoc - spadlý strom Mítkov

Jednotka vyjela na spadlý strom na cyklostezce směrem z Brandýsa na Choceň. Strom byl nalezen, až za Mítkovem směrem na Choceň. Proto byl pomocí motorové pily rozřezán a odklizen z cyklostezky. Pří zpáteční cestě na základnu jsme ještě našli spadlý strom na silnici z Chocně na Hemže. Tento strom jsme opět pomocí motorové pily rozřezali a odstranili ze silnice. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

10) 4.8.2013 20:08 Technická pomoc - spadlý strom Perná

Jednotka vyjela na spadlý strom na silnici před obcí Perná. Po příjezdu byl strom rozřezán motorovou pilou a odklizen ze silnice. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

9) 3.7.2013 17:54 Technická pomoc – proplach kanalizace

Jednotka vyjela na ucpanou kanalizaci v činžovním domě čp.43. Toto potrubí bylo pomocí kanálového krtka pročištěno a jednotka se poté vrátila zpět na základnu.
 

8) 25.6.2013 15:44 Technická pomoc – spadlý strom Brandýs

Jednotka vyjela na spadlý strom na cyklostezku z Brandýsa směrem na Mítkov. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná celkem o 3 stromy spadlé přes cyklostezku, která byla zcela neprůjezdná. Proto bylo pomocí dvou motorových pil provedeno jejich postupné rozřezání a odklizení mimo cyklostezku. Po zametení cyklostezky se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

7) 22.6.2013 15:37 Únik ropných produktů – Brandýs

Jednotka byla vyslána k olejové skvrně na kruhovém objezdu v Brandýse. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o olejovou skvrnu táhnoucí se od železničního přejezdu až do lázeňské ulice. Mezitím dorazila i jednotka HZS Ústí nad Orlicí, která rozhodla, že naší pomoc nepotřebuje a poslala nás zpět na základnu.
 

6) 20.5.2013 8:40 Požár - Dvořisko

Jednotka vyjela na požár lisu do firmy Autoneum Dvořisko. Po našem příjezdu na místo zásahu se zde již nacházely jednotky HZS Vysoké Mýto, JSDH Choceň a JSDH Vysoké Mýto. Velitel zásahu nás informoval, že požár je již uhašen a proto nás poslal zpět na základnu.
 

5) 20.3.2013 17:00 Technická pomoc – proplach kanalizace

Jednotka vyjela na proplach ucpané kanalizace do základní školy J.A.Komenského v Brandýse. Po pročištění potrubí kanalizace se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

4) 8.3.2013 9:30 Technická pomoc – mytí komunikace

Na žádost firmy C.I.E.B. Kahovec, bylo provedeno mytí dvora v této firmě.
 

3) 14.1.2013 10:10 Dopravní nehoda – Sudslava

Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě mezi Sudslavou a Sečí. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o osobní automobil ležící v poli převrácený na střechu. Protože zde již byla jednotka HZS Ústí nad Orlicí a sanitka ZZS Vysoké Mýto, bylo po dohodě s velitelem zásahu rozhodnuto o návratu naší jednotky zpět na základnu.
 

2) 8.1.2013 10:24 Dopravní nehoda – Brandýs

Jednotka vyjela k dopravní nehodě autobusu v kopci u Rehabilitačního ústavu. Jelikož vozovka byla tak kluzká, tak se ani naše Tatra nedostala přímo k místu nehody. Proto jsme po příjezdu vozidla SÚS vypomohli s rozsolením kopce. Mezitím dorazil i vyprošťovací automobil z HZS Ústí nad Orlicí, který pomocí navijáku autobus vytáhl zpět na silnici. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

1) 7.1.2013 10:56 Požár – Seč

Jednotka vyjela na nahlášený požár zahradního domku v Seči. Po našem příjezdu se zde již nacházela jednotka JSDH Choceň a jednotka HZS Ústí nad Orlicí. Naše jednotka proto zahájila doplňování vody jednotce HZS a poté i jednotce JSDH Choceň. Po vyprázdnění cisterny jsme byli posláni zpět na základnu.
 
nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

vystrahy

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

Výjezdy 2024

Pro zvětšení mapy klikněte na pravý symbol na horní liště nad mapou

  © SayR 2009-2021