výběr roku

2019


36) 29.12.2019 17:14 Požár - Choceň

Jednotka vyjela na požár zahradní chatky v Chocni za zimním stadionem. Po našem příjezdu nám velitel zásahu nařídil osvětlit místo přistání vrtulníku LZS Hradec Králové, které mělo proběhnout na baseballovém hřišti. Ve chvíli, kdy se nám podařilo ustavit techniku k nasvícení hřiště se dostavil správce stadionu, který rozsvítil světla stadionu. Mezi tím byli naši členové vyzváni ke střídání při resuscitaci popáleného pacienta. Po oživení a jeho stabilizaci jsme pomohli s jeho transportem do vrtulníku LZS. Poté jsme byli velitelem zásahu vyzváni ke střídání při vyklízení vyhořelé chatky. Po vyklizení chatky jsme byli odesláni zpět na základnu.
 

35) 20.11.2019 18:55 Technická pomoc - spolupráce se složkami IZS

Jednotka vyjela na pátrání po pohřešované osobě v okolí Brandýsa. Pátrání probíhalo společně s policií ČR, až do 0:46 kdy bylo řídícím důstojníkem policie rozhodnuto o přerušení pátrání do ranních hodin. Ráno v 8:20 jsme znovu vyjeli do obce Orlické podhůří – Perná, kde byl sraz s policií ČR, psovody a dalšími povolanými jednotkami hasičů z okolí. Zhruba v 9:15 nám bylo oznámeno, že osoba byla nalezena, v pořádku, hlídkou policie ČR mimo hledanou oblast. Proto bylo pátrání zastaveno a všechny jednotky se začaly vracet zpět na základny.
 

34) 19.11.2019 13:14 Technická pomoc – otevření dveří

Jednotka provedla na žádost MěU otevření vchodových dveří u rodinného domu v Žerotínově ulici.
 

33) 30.9.2019 9:23 Technická pomoc - Velká Skrovnice

Jednotka vyjela na odstranění stromů mezi Velkou Skrovnicí a Sečí. Po příjezdu na místo události jsme provedli rozřezání a odklizení jednoho stromu. Při cestě zpět na základnu jsme na konci lesa před Sečí našli ještě jeden strom přes vozovku. Proto jsme provedli rozřezání a odklizení i tohoto stromu. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
 

32) 19.9.2019 19:58 Technická pomoc – Orlické Podhůří Rviště

Jednotka provedla otevření bytu v Orlickém Podhůří Rviště.
 

31) 26.8.2019 19:45 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k likvidaci vosího hnízda na budově základní školy v Brandýse. Po příjezdu na místo události jsme pomocí vysokozdvižné plošiny a insekticidního prostředku toto hnízdo zlikvidovali. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

30) 26.8.2019 12:29 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k likvidaci sršního hnízda do ulice Wihanova v Brandýse. Po příjezdu na místo události jsme pomocí insekticidního prostředku toto hnízdo zlikvidovali. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

29) 19.8.2019 11:06 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k likvidaci sršního hnízda ve školce v Brandýse. Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že na zahradě ve skladišti hraček se v cyklistické přilbě nachází sršní hnízdo. Proto bylo pomocí motorového vysavače a insekticidního prostředku toto hnízdo zlikvidováno. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

28) 28.7.2019 21:10 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela na pomoc posádce ZZS Ústí nad Orlicí s transportem pacienta z 3. patra do sanitky na sídlišti v Brandýse.
 

27) 13.7.2019 1:19 Požár – Brandýs

Jednotka vyjela na rozžhavená kola u nákladního vlaku ve stanici Brandýs. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno že na 5 vagonu od lokomotivy došlo k rozžhavení kol, ke kterému došlo pravděpodobně díky nedostatečně povolené ruční brzdě. Jelikož po zastavení vlaku docházelo k samovolnému chladnutí kol byla ještě strojvedoucím vlaku uvolněna ruční brzda. Poté se vyčkalo dojezdu jednotky SŽDC Česká Třebová, které bylo místo zásahu předáno a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.
 

26) 11.7.2019 14:50 Požár - Choceň

Jednotka vyjela opět k požáru lesa do Chocně tentokrát mezi Chocní a Dvořiskem. Po příjezdu na místo události se zde již nacházely jednotky HZS Vysoké Mýto a JSDH Choceň, které prováděly hašení krmelce. Naše jednotka provedla pomocí ručního nářadí rozhrabání zbytků sena z krmelce. Poté byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 

25) 10.7.2019 19:00 Požár - Choceň

Jednotka vyjela k požáru lesa do Chocně na Homoli. Po příjezdu na odbočku do lesa se zde již nacházely jednotky JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto, které nás informovaly, že část členů JSDH Choceň hledá pěšky přesné místo požáru. Po chvíli bylo místo nalezeno a hledala se nejlepší cesta co nejblíže k požářišti. Což se tak úplně nepodařilo, protože nejbližší CAS se dostala cca 300 m od požářiště a další CAS zůstali ještě dalších cca 150 m od ní. Proto jsme začali s natahováním vedení společně s ostatními jednotkami. Po natažení dvou proudů C jsme konečně začali s hašením. Naše jednotka obsluhovala jeden proud a strojník prováděl doplňování vody do CAS HZS Vysoké Mýto. Po uhašení požáru jsme společnými silami provedli sbalení všech hadic a jednotky se začali vracet na základny.
 

24) 8.7.2019 18:42 Požár - Choceň

Jednotka vyjela k nahlášenému stoupajícímu dýmu z lesa v Chocni. Po příjezdu na místo události se zde již nacházela jednotka JSDH Choceň, která nás informovala že se jedná pouze o požár hromady větví na okraji lesa. Proto naše jednotka nezasahovala a po dojezdu jednotky HZS Vysoké Mýto byla odeslána zpět na základnu.
 

23) 26.6.2019 16:00 Požár - Orlické Podhůří Říčky

Jednotka vyjela k nahlášenému kouři z větví od drátu elektrického vedení do Orlického Podhůří Říčky. Po našem příjezdu se zde již nacházela jednotka HZS Ústí nad Orlicí, která nás informovala, že došlo pouze k ohoření několika větví od zkratu drátů vysokého napětí. Proto po předání místa technikovi ČEZ se obě jednotky vrátily zpět na základny.
 

22) 5.6.2019 19:17 Požár - Choceň

Jednotka vyjela k nahlášenému kouři z lokomotivy mezi Chocní a Dvořiskem. Po příjezdu na místo se zde již nacházely jednotky JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto. Velitelem zásahu jsme byli informováni, že prostor lokomotivy je pouze zakouřen od doutnající elektroinstalace. Proto naší pomoci nebylo potřeba a byli jsme odesláni zpět na základnu.
 

21) 3.6.2019 15:27 Požár - Česká Třebová-Lhotka

Jednotka vyjela na požár střechy panelového domu v České Třebové z důvodů střídání již zasahujících jednotek. Po našem příjezdu nás velitel zásahu informoval, že je potřeba střídat zasahující hasiče na střeše domu. Proto jsme se vybavili dýchací technikou a vyrazili po schodišti na střechu domu, kde jsme pomocí motorové pily prováděli rozebírání střešní konstrukce. Další část družstva provádělo natažení dalšího C proudu od rozdělovače na schodišti domu na střechu. Dále jsme provedli nasazení přetlakového ventilátoru na odvětrávání schodiště a kalová čerpadla na odčerpávání vody z výtahových šachet. Na střechu domu jsme chodili vždy ve dvou skupinách a obě skupiny byly na střeše celkem čtyřikrát. Dále jeden náš člen vypomáhal s broušením řetězů motorových pil, protože životnost těchto řetězů byla vzhledem k řezanému materiálu extrémně nízká. Po likvidaci požáru docházelo k redukci sil, a proto po sbalení veškerého vybavení byla i naše jednotka odeslána zpět na základnu.
 

20) 25.5.2019 12:13 Požár - České Libchavy

Opět po roce jsme vyjeli o brandýské pouti k požáru skládky do Českých Libchav. Po našem příjezdu na místo se zde již nacházelo několik jednotek, které prováděly hašení. Protože požár byl menšího rozsahu byla naše jednotka prozatím ponechána v záloze. Zhruba po půl hodině jsme byli velitelem zásahu odesláni zpět na základnu.
 

19) 23.5.2019 5:21 Technická pomoc - Spadlý strom

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu směr Mostek. Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeno rozřezání a odklizení spadlého stromu z vozovky. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 

18) 22.5.2019 9:33 Technická pomoc – Spadlý strom

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu mezi Brandýsem a Olešnou. Po rozřezání a odklizení spadlého stromu se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

17) 30.4.2019 22:32 Technická pomoc – Jehnědí

Jednotka vyjela do Jehnědí na pomoc posádce ZZS s transportem pacienta do sanitky. Po našem příjezdu se již pacient nacházel v sanitce, a proto naší pomoci nakonec nebylo potřeba. Proto se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

16) 23.4.2019 12:43 Požár - Olešná

Jednotka vyjela na požár lesa na Olešné. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že hoří les na několika místech od spadlých drátů vysokého napětí. Proto bylo zahájeno hašení pomocí vysokotlakého proudu. Vzhledem k silnému větru se požár šířil rychle dál do lesa, proto byl rozvinut další C proud, abychom zabránili dalšímu šíření. Protože kouř díky větru neustále měnil svůj směr, bylo nutné použít dýchací přístroje. Při dohašování hrabanky se používalo kopáčů a železných hrabiček k jejímu rozhrabávání, protože oheň se místy šířil do země. Proto také velitel zásahu rozhodl o použití pěnidla v malém množství pro zvýšení hasebního účinku. Po celkovém uhašení a redukci sil nám byl velitelem zásahu nařízen dohled nad požářištěm do dalšího dne 8:00 ráno. Z důvodů značného vyčerpání se naše jednotka po dobu celého zásahu celkem dvakrát na místě prostřídala. Po celou noc docházelo k pravidelnému procházení požářiště a dohašování skrytých ohnisek pomocí zádového hasicího vaku a kopáče. V ranních hodinách již požářiště nevykazovalo známky dalšího hoření a tak bylo v 8:20 předáno zástupci majitele a jednotka se vrátila na základnu.
 

15) 11.4.2019 18:48 Požár - Svatý Jiří

Jednotka vyjela k požáru střechy domu do obce Svatý Jiří. Po našem příjezdu se zde již nacházely jednotky JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto, které zřizovaly útočné proudy ze dvora domu. Naší jednotce bylo velitelem zásahu přikázáno vytvořit další útočné proudy z druhé strany domu. Proto jsme vytvořili jeden proud po nastavovacím žebříku z čela domu a další dva proudy ze zahrady. Po propadu střechy jsme i tyto dva proudy přesunuli po žebříkách na půdu domu, kde se provádělo dohašování. Celý zásah byl pro silné zakouření prováděn v dýchací technice. Po uhašení požáru byla provedena redukce sil a část jednotek byla odeslána zpět na svoje základny. My jsme ještě prováděli dohašování skrytých ohnisek a po jejich likvidaci jsme byli také odesláni zpět na základnu.
 

14) 7.4.2019 21:51 Požár - Brandýs

Jednotka vyjela do ulice Tyršova v Brandýse k nahlášenému požáru sazí v komíně. Po příjezdu na místo zásahu jsme provedli odstavení kotle a vybrání komínového tělesa. Po utěsnění průduchů jsme ze střechy prováděli pomocí kominického nářadí strhávání sazí v komíně díky čemuž docházelo k postupnému ustávání hoření. Po dalším vybrání a kontrole komínu ve všech patrech domu jsme průduchy znovu utěsnili a velitel zásahu nařídil majiteli domu kontrolu komínu během noci. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

13) 27.3.2019 5:47 Požár - Orlické podhůří Říčky

Jednotka vyjela k požáru skládky větví do obce Orlické Podhůří Říčky. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k požáru skládky větví a listí na okraji lesa. Proto byl nasazen jeden vysokotlaký proud od naší CAS a druhý od CAS HZS Ústí nad Orlicí. Protože k žádné škodě nedošlo a hašení by vyžadovalo velké množství vody, rozhodl velitel zásahu společně s paní starostkou Orlického Podhůří, že skládka se nechá svévolně dohořet pod kontrolou pracovníka obce. Proto jsme ukončili hasební práce a vrátili se zpět na základnu.
 

12) 23.3.2019 16:03 Požár - Choceň

Naše jednotka byla povolána, k již probíhajícímu požáru garáže v Chocni z důvodu střídání zasahujících hasičů. Po příjezdu na místo události dva naši členové v dýchací technice vystřídali zasahující hasiče při vynášení věcí z garáže a další dva byli připraveni na jejich další střídání. Došlo k vynesení několika tlakových lahví a kanystrů s hořlavinami. Po důkladné prohlídce garáže pomocí termokamery jsme byli velitelem zásahu odesláni zpět na základnu.
 

11) 16.3.2019 4:40 Technická pomoc - Spadlý strom Brandýs

Jednotka vyjela na spadlý strom mezi Brandýsem a Oucmanicemi. Po příjezdu na místo zásahu bylo pomocí motorové pily provedeno rozřezání a odklizení spadlého stromu přes silnici. Po zprůjezdnění vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

10) 11.3.2019 7:48 Technická pomoc – spadlý strom – Brandýs

A znovu jsme vyjeli na strom tentokráte na cyklostezce směr Mítkov. Po příjezdu na místo jsme provedli rozřezání a odklizení jednoho stromu z cyklostezky. Po odklizení jsme se vrátili zpět na základnu.
 

9) 11.3.2019 1:42 Technická pomoc – spadlé stromy Oucmanice

Při parkování vozidel z předešlých výjezdu nám byl vyhlášen další poplach tentokráte na spadlé stromy mezi Oucmanicemi a Svatým Jiřím. Po příjezdu na místo zásahu jsme provedli rozřezání a odklizení dvou stromu. Po uklizení vozovky jsme se vrátili zpět na základnu.
 

8) 11.3.2019 0:51 Technická pomoc – spadlé stromy směr Mostek

Druhá část jednotky byla vyslána s DA 12 na další spadlé stromy mezi Brandýsem a Mostkem. Jenže na této trase žádné stromy nalezeny nebyly. Proto po upřesnění s KOPISEM jsme vyrazili směr Olešná, kde byly nalezeny také tři stromy a mezi nimi uvězněné osobní vozidlo. Proto jsme provedli jejich rozřezání a odklizení mimo vozovku. Po uklizení vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

7) 11.3.2019 0:21 Technická pomoc – spadlé stromy Perná

Jednotka vyjela na odstranění stromů mezi Pernou a Orlickým Podhůřím Rrviště. Po příjezdu na místo události jsme provedli rozřezání a odklizení celkem tří stromů. Během odklízení byl vyhlášen poplach i pro druhé vozidlo naší jednotky. Po uklizení vozovky jsme pokračovali dál do obce Rviště, kde jsme pomohli s provizorním zajištěním uvolněné části střechy. Při zpáteční cestě jsme ještě odklidili další strom mezi Pernou a Brandýsem. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
 

6) 5.3.2019 11:38 Technická pomoc - otevření bytu

Jednotka provedla otevření bytu na sídlišti v Brandýse nad Orlicí.
 

5) 4.3.2019 13:58 Technická pomoc - spadlý strom Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu mezi Brandýsem a Olešnou. Po rozřezání a odklizení spadlého stromu se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

4) 11.2.2019 16:44 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela na odstranění spadlého stromu na cyklostezce u koupaliště v Brandýse. Po příjezdu na místo zásahu bylo pomocí motorové pily provedeno rozřezání a odklizení spadlého stromu přes cyklostezku. Po zprůjezdnění cyklostezky se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

3) 31.1.2019 2:43 Požár - Choceň

Jednotka vyjela k požáru přádelny do Chocně. Po příjezdu na místo zásahu se zde již nacházela jednotka JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto. Velitel zásahu nás informoval, že došlo k zahoření dvou strojů na zpracování bavlny. Proto se čtyři naši členové vybavili dýchací technikou a prováděli střídání hasičů při vybírání bavlny ze strojů a jejím vyvážení ven na volné prostranství, kde se provádělo její dohašování. Dále jsme nasadili přetlakový ventilátor k odvětrávání zasaženého prostoru a vysokotlaký proud k dohašování a chlazení druhého stroje. Po uhašení a kompletním odvětrání haly se naše jednotka vrátila na základnu.
 

2) 14.1.2019 19:46 Dopravní nehoda - Brandýs

Jednotka vyjela k dopravní nehodě čtyř vozidel v kopci směr Mostek. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že na silnici se nachází tři vozidla, která do sebe navzájem ponarážela a jedno vozidlo, které se nachází kousek nad nimi zastavené napříč o obrubník u příkopu. Posádky všech vozidel byli naštěstí bez jakéhokoliv zranění. Jelikož silnice byla extrémně kluzká a nedalo se po ní ani chodit byl přes KOPIS povolán sypač SUS. Proto jeden náš člen šel na kruhový objezd do Brandýsa, kde odkláněl dopravu a druhý šel nahoru na kopec. Toho však vystřídala hlídka Policie ČR, která jela uzavřít dopravu do Mostku. Po příjezdu dopravní Policie ČR jsme provedli nasvícení místa nehody a po jejím zadokumentování jsme odstranili všechna vozidla k jedné straně, aby zde mohl projet sypač a silnici ošetřit. Po nasolení silnice pak mohla všechna vozidla sama odjet a mi se vrátit na základnu.
 

1) 8.1.2019 6:39 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela ke dvěma uvízlým autobusům v kopci směr Mostek. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno že jeden autobus je uvízlý v prudké zatáčce a druhý autobus je nad touto zatáčkou a je opřený o svodidla. Proto hlídka Policie ČR jela uzavřít dopravu do Mostku a jeden náš člen šel na kruhový objezd do Brandýsa, kde také odkláněl dopravu. Přes KOPIS byl povolán také sypač SÚS. Po příjezdu AV 14 z HZS Ústí nad Orlicí jsme pomocí navijáku vytáhli autobus opřený o svodidla, který pak pokračoval v jízdě. Po příjezdu sypače SÚS byl kopec rozsolen a poté vyproštěn i druhý autobus, který také pokračoval dále v jízdě. Poté se jednotky vrátily zpět na základnu.
 
nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

vystrahy

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

Výjezdy 2023

Pro zvětšení mapy klikněte na pravý symbol na horní liště nad mapou

  © SayR 2009-2021