výběr roku

2021


37) 16.9.2021 10:25 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela na pomoc posádce ZZS Ústí nad Orlicí s transportem pacienta z 3. patra do sanitky na sídlišti v Brandýse.
 

36) 9.9.2021 22:16 Technická pomoc - Olešná

Jednotka vyjela ke spadlému stromu přes silnici na Olešné. Po příjezdu na místo jsme provedli rozřezání a odklizení stromu z vozovky.
 

35) 4.9.2021 19:30 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění stromu, který zasahoval do silnice mezi Brandýsem a Sečí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde probíhá těžba dřeva a jedna kláda na hromadě je uložena tak, že zasahuje do silnice. Proto byla pomocí motorové pily odříznuta a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 

34) 31.8.2021 11:45 Požár - Choceň

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru balkonu ve 2.patře v Chocni na ulici Podhomolí. Po příjezdu na místo se zde již nacházely jednotky JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto, které měly požár již pod kontrolou, a proto byla naše jednotka ponechána v záloze. Po rozhodnutí velitele zásahu se naše jednotka vrátila zpět na základnu.
 

33) 28.8.2021 16:22 Technická pomoc - Perná

Jednotka vyjela k pomoci imobilní osobě na Perné. Po příjezdu na místo jsme vypomohli s transportem osoby na postel. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

32) 3.8.2021 17:56 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela k likvidaci vosího hnízda na sídlišti V Zahradách. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že vosí hnízdo se nachází pod střechou řadových garáží. Proto bylo pomocí motorového vysavače zlikvidováno. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

31) 25.7.2021 9:28 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela na pomoc ZZS do ulice Tyršova. Po příjezdu na místo jsme pomohli s transportem pacienta do sanitky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

30) 24.7.2021 20:23 Požár - Dobrá Voda

Jednotka vyjela k požáru lesního porostu do Orlického Podhůří Dobrá Voda. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení na zahradě rodinného domu. Proto se jednotky vrátily zpět na základny.
 

29) 23.7.2021 12:17 Dopravní nehoda – Brandýs

Jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici z Brandýsa směr Seč. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že při vyhýbání dvou vozidel jedno zachytilo o krajnici a ta ho stáhla mimo vozovku, kde narazilo do stromu. Jelikož byl pod vozidlem hluboký sráz a vozidlo bylo nebezpečně nakloněno, tak jsme provedli zajištění proti převrácení pomocí upínacího popruhu. Po příjezdu Policie ČR a jejím zadokumentování jsme provedli vyproštění vozidla pomocí lanového navijáku. Po vytažení vozidla na vozovku jsme se vrátili zpět na základnu.
 

28) 19.7.2021 23:52 Požár - Dvořisko

Jednotka vyjela na požár zahradní chatky na Dvořisko. Po příjezdu na místo se zde již nacházely jednotky HZS Vysoké Mýto, JSDH Vysoké Mýto a JSDH Choceň, proto byla naše jednotka ponechána v záloze. Později jsme provedli střídání u jednoho útočného proudu na ochlazování štítu chatky. Při jízdě v chatové osadě došlo k zapadnutí CAS JSDH Choceň, a proto po jejím vypuštění a vyjetí zpět na cestu jsme provedli pomocí vysokotlakého proudu opláchnutí jejich CAS a části silnice. Zatím se ostatním podařilo požár uhasit, proto se jednotky mohly začít vracet na základny.
 

27) 15.7.2021 16:12 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k otevření bytu na sídlišti v Brandýse. Po příjezdu na místo události nám rodinný příslušník majitelky bytu sdělil, že paní neotvírá ani nebere telefon. Proto po příjezdu policie bylo pomocí speciálního nářadí provedeno otevření bytu. V bytě se nikdo nenacházel, proto bylo místo předáno policii a jednotky se vrátily zpět na základny.
 

26) 9.7.2021 19:30 Technická pomoc - Perná

Další výjezd na sebe nenechal dlouho čekat a znova jsme vyjížděli tentokrát k čerpáni vody ze zaplavené studny na Perné. Na místě jsme odčerpali vodu ze studny pomocí elektrického kalového čerpadla a poté se vrátili zpět na základnu.
 

25) 9.7.2021 5:28 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela do Lázeňské ulice k odstranění následků noční bouře, která zapříčinila ucpání propustku pod silnicí, a to zapříčinilo zaplavení Lázeňské ulice včetně kruhového objezdu. Proto jsme pročistili tento propustek, aby se zamezilo dalšímu zaplavování. Poté jsme byli informováni že na Perné došlo také k ucpání propustku a voda se valí přes silnici. Po příjezdu na místo bylo zjištěno že propustek již pročistil majitel vedlejšího domu který mel zaplavený celý dvůr. Proto jsme mu zapůjčili kalové čerpadlo a vrátili se zpět do Brandýsa. Po dohodě s technickými službami se začalo pomocí UNC nakladače a Multikáry s odklízením bahna a kamení. Při odvozu první várky bláta jsme museli vyrazit na cyklostezku pořezat spadlé stromy které bránili průjezdu Multikáry. Po návratu zpět do Lázeňské jsme začali s mytím vozovky v její celé délce včetně kruhového objezdu a dále pak Žerotínovy ulice k železničnímu přejezdu. Zde jsme ještě propláchli podchod pod tratí a poté jsme se vrátili konečně po 12 hodinách zpět na základnu.
 

24) 8.7.2021 22:59 Technická pomoc - Choceň

Další dnešní výjezd směroval do Chocně k odstranění nebezpečných stavů. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k pádu drátu elektrického vedení na zahradu rodinného domu, který bránil přístupu do domu. Po informaci z KOPIS, že technik ČEZu se dostaví nejdříve v ranních hodinách bylo rozhodnuto o zabezpečení místa zapáskováním a poučením obyvatel domu, že se nesmí k místu přibližovat. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

23) 8.7.2021 21:01 Technická pomoc - Brandýs

Při výjezdu na předchozí událost nám byl vyhlášen další poplach pro druhé vozidlo, které vyjelo taktéž na spadlí strom, tentokráte na silnici směr Perná. Po příjezdu na místo události byl strom rozřezán a odklizen z vozovky. Při návratu zpět na základnu byl před Brandýsem nalezen další strom zasahující do poloviny vozovky. Proto byl také rozřezán a odklizen. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
 

22) 8.7.2021 20:57 Technická pomoc - Sudslava

Jednotka vyjela na spadlý strom na Sudslavu. Cestou k zásahu jsme narazili na první strom již několik metrů za Brandýsem směr Seč. Proto jsme ho rozřezali a odklidili z vozovky, abychom mohli pokračovat v cestě. Na další strom jsme narazili za Sudslavou, ten jsme také rozřezali a odklidili. Zhruba po dalších cca 200 m jsme konečně dorazili k původně nahlášenému stromu, který jsme taktéž rozřezali a odklidili z vozovky. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 

21) 30.6.2021 7:12 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění několika stromů na cyklostezce směr Choceň. Po příjezdu na místo jsme začali s rozřezáváním a odklízením stromů. Cestou zpět byla cyklostezka projeta až do Chocně, kde byl těsně před Chocní nalezen další strom který jsem rozřezali a uklidili. Poté se jsem se vrátili zpět na základnu.
 

20) 30.6.2021 6:37 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu směr Seč. Po příjezdu na místo byli nalezeny 2 stromy zasahující do poloviny komunikace. Stromy jsme rozřezali a odklidili mimo komunikaci. Po uklizení komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

19) 24.6.2021 20:57 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění stromu zasahujícího do poloviny vozovky směr Perná. Po příjezdu na místo byl strom rozřezán a odklizen z komunikace. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

18) 20.6.2021 14:05 Požár - Koldín

Jednotka vyjela k požáru sena do Koldína. Po příjezdu na místo se zde již nacházela JSDH Choceň a JSDH Koldín, které nám sdělili že mají požár pod kontrolou, a proto zůstala naše jednotka v záloze. Po příjezdu HZS Vysoké Mýto bylo velitelem rozhodnuto, že se naše jednotka může vrátit zpět na základnu.
 

17) 12.6.2021 19:28 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k nakloněnému stromu směr Mostek. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o nakloněný strom zasahující do půl silnice. Proto jsme strom pokáceli, rozřezali a odklidili z komunikace. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

16) 1.6.2021 18:31 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k likvidaci včelího roje na budově základní školy. Po příjezdu na místo bylo zjištěno že roj se nachází na rohu budovy těsně pod střechou. Proto jsme vyčkali příjezdu automobilového žebříku z HZS Ústí nad Orlicí, pomocí kterého jsme se dostali až k roji. Ten byl zlikvidován pomocí motorového vysavače a do děr v zateplení fasády, z kterých vylétávaly další včely, byl nastříkán insekticidní prostředek. Následně byly tyto díry zadělány pomocí stavebního lepidla. Poté se jednotky vrátily zpět na základny.
 

15) 24.5.2021 15:44 Technická pomoc - Sudslava

Jednotka vyjela k zajištění krav, které pokopaly muže na poli na Sudslavi. Po příjezdu na místo události se zde již nacházela JSDH Sudslava, která nás informovala, že naší CAS se až na místo nedostaneme, protože terén je podmáčený. Proto jsme přestoupili do jejich terénního DA, kterým nás odvezli na místo. Tam se již nacházela ZZS a LZS, které měli pacienta již naloženého ve vrtulníku. Jelikož krávy se nacházely v dostatečné vzdálenosti a nikoho neohrožovaly nebylo naší pomoci potřeba. Po odletu vrtulníku LZS jsme se vrátili zpět na základnu.
 

14) 21.5.2021 15:59 Dopravní nehoda - Rviště

Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního automobilu a motorky do Orlického podhůří Rviště. Po příjezdu na místo jsme poskytli předlékařskou pomoc zraněnému motorkáři a provedli jsem protipožární opatření. Zraněný motorkář byl po příjezdu ZZS předán do jejich péče a poté jsme vypomohli s transportem zraněného do vrtulníku LZS. Po celou dobu zásahu jsme v místě nehody řídili provoz. Po zdokumentování nehody Policií ČR jsme provedli uklizení vozovky a vrátili jsme se zpět na základnu.
 

13) 14.5.2021 12:04 Požár - Běstovice

Jednotka vyjela k požáru výrobny krmných směsí v Běstovicích. Po příjezdu na místo události nás velitel zásahu informoval, že hoří výrobní linka a násypka na granule v sedmipodlažním sile. Proto jsme se vybavili dýchací technikou a připravili se ke střídání zasahujících hasičů. Po chvíli bylo rozhodnuto, že máme vytvořit další útočný proud do druhého patra k hašení elektroinstalace a ochlazování vzduchotechniky. Poté jsme se postupně přesouvali do vrchních podlaží, kde jsme rozebírali potrubí a prováděli hašení útočným proudem ze suchovodu. Po uhašení a prohlídce termokamerou se naše jednotka vrátila na základnu.
 

12) 12.5.2021 16:04 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k uvízlému osobnímu vlaku, který při výjezdu ze stanice Brandýs směr Choceň strhnul trakční vedení na trati. Z tohoto důvodu na trati uvízly celkem 3 vlaky. Jeden z vlaků se podařilo stáhnout zpět do stanice Ústí nad Orlicí a zbylé dva vlaky bylo nutné evakuovat pomocí 8 jednotek HZS ČR, HZSP a JSDHO. Z vlaku u kterého zasahovala naše jednotka, bylo evakuováno a odvezeno do železniční stanice Choceň celkem 70 osob. Po odvezení všech osob z obou vlaků se jednotky vrátily zpět na základnu.
 

11) 28.4.2021 15:20 Požár – Choceň

Jednotka vyjela k valícímu se kouři z bytu ve třetím patře činžovního domu v Chocni. Po příjezdu na místo události zde již zasahovaly jednotky JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto, které nám sdělily, že se v bytě nikdo nenachází a na sporáku je připálené jídlo. Proto jsme byli ponecháni v záloze a následně odesláni zpět na základnu.
 

10) 3.4.2021 15:20 Požár - Choceň

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru staré výtopny v Chocni. Po příjezdu na místo se zde již nacházely jednotky JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto. Požár malého rozsahu byl uhašen jednotkou Choceň ještě před naším příjezdem, proto naše jednotka nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.
 

9) 1.4.2021 9:14 Ostatní pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela do Žerotínovy ulice v Brandýse, kde pomohla s transportem pacienta ze sanitního vozu do prvního patra činžovního domu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

8) 20.3.2021 17:44 Planý poplach – Brandýs

Jednotka vyjela na sídliště V Zahradách, kde se mělo nacházet hořící hnízdo na komíně. Po příjezdu na místo zásahu jsme žádný požár nenalezli. Proto se pro klid oznamovatele vydali dva členové na střechu činžovního domu a poté na komín kotelny. Mezi tím dojela jednotka HZS Ústí i s automobilovým žebříkem, kterého nebylo nakonec potřeba. Protože na komíně bylo zjištěno, že se opravdu o žádný požár nejedná a hnízdo je v pořádku. Událost byla proto překvalifikována na planý poplach a jednotky se vrátily zpět na základny.
 

7) 3.3.2021 8:10 Dopravní nehoda - Orlické Podhůří

Jednotka vyjela k dopravní nehodě mezi Pernou a Rvištěma. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že jde o nehodu osobního vozidla, které se několikrát přetočilo přes střechu a skončilo zpět na kolech na louce několik desítek metrů pod silnicí. Řidič se nacházel již mimo vozidlo, proto jsme provedli předlékařské ošetření a nasazení krčního límce. Dále jsme provedli protipožární opatření na vozidle a jeho zajištění. Po dojezdu ZZS Ústí nad Orlicí a HZS Ústí nad Orlicí jsme pomohli s uložením pacienta do vakuové matrace a následným transportem do sanitky. Po celou dobu jsme prováděli řízení provozu na komunikaci. Po dojezdu policie bylo rozhodnuto, že vozidlo nepřekáží silničnímu provozu, a tudíž se jednotky mohou vrátit zpět na základny.
 

6) 4.2.2021 14:42 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k vytažení zapadlého osobního automobilu na farskou zahradu v Brandýse. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že vozidlo se nachází zhruba v polovině rozbahněné zahrady. Proto jsme pomocí navijáku z naší CAS vozidlo vytáhli na komunikaci. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

5) 22.1.2021 9:17 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela na pomoc ZZS do ulice Tyršova. Po příjezdu na místo jsme pomohli s transportem pacienta do sanitky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

4) 19.1.2021 18:16 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela na pomoc uvízlému autobusu v kopci směr Mostek. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že autobus je uvízlý v prudké zatáčce, která byla částečně průjezdná pro osobní vozidla. Přes KOPIS byl povolán sypač SÚS. Jelikož sypač stále nejel, provedli jsme posolení části vozovky za autobusem, aby mohl kousek couvnout a my se okolo něho dostali s CAS. Poté byl pomocí ocelového lana zapřažen a vytažen až na kopec, kde byl odpojen a pokračoval sám v jízdě. My jsme se v Mostku otočili a vrátili se zpět na základnu.
 

3) 18.1.2021 19:42 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu opět směr Seč. Po příjezdu na místo byl strom rozřezán a odstraněn z vozovky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

2) 12.1.2021 15:10 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu směr Seč. Po příjezdu na místo bylo provedeno odstranění a odklízení stromu. Po zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

1) 8.1.2021 7:51 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu na cyklostezce směr Mítkov. Po příjezdu na místo jsme provedli rozřezání a odklizení stromu z cyklostezky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

Výjezdy 2021

Pro zvětšení mapy klikněte na pravý symbol na horní liště nad mapou

  © SayR 2009-2021