výběr roku

2022


46) 19.12.2022 21:57 Technická pomoc – Nasavrky

Jednotka vyjela k zapadlému automobilu mezi Nasavrky a Vrchovinou. Po příjezdu na místo bylo provedeno vytažení vozidla pomocí navijáku zpět na vozovku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

45) 14.12.2022 21:34 Dopravní nehoda (železniční) - Brandýs

Jednotka vyjela ke sražené osobě u železničního přejezdu v Brandýse. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že osoba, kterou srazil projíždějící vlak je při vědomí a komunikuje. Proto byla zahájena předlékařská první pomoc a zabalení do termofolie. Po dojezdu ZZS Ústí nad Orlicí jsme nasadili krční límec a spolupracovali při ošetření pacienta, kterému jsme podávali kyslík. Během toho jsme provedli osvětlení místa zásahu. Poté jsme pomohli s jeho transportem do sanitního vozu. Po předání místa zásahu jednotce HZS SŽ jsme se vrátili zpět na základnu.
 

44) 14.12.2022 13:46 Požár - Choceň

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru plynového kotle v rodinném domě v Chocni. Po příjezdu na místo zásahu se zde již nacházely jednotky JSDH Choceň a HZS Vysoké Mýto, které prováděly hašení ve sklepě rodinného domu. Naše jednotka byla velitelem zásahu požádána o odpojení elektřiny v domě. Potom dva členové v dýchací technice provedli střídání zasahujících hasičů při dohašování za pomocí termokamery. Po odvětrání prostor pomohli i ostatní členové s vynášením ohořelých věcí před dům. Poté se naše jednotka vrátila zpět na základnu.
 

43) 11.12.2022 21:51 Dopravní nehoda - Brandýs

Jednotka vyjela k dopravní nehodě do kopce směr Mostek. Po příjezdu na místo bylo zjištěno že se zde nachází jedno vozidlo v příkopě a několik dalších vozidel už odjelo z místa po částečném ošetření vozidlem SÚS. KOPIS nás informoval že Policie ČR silnici nahoře na kopci uzavřela. Proto jsme pomohli s vytažením vozidla z příkopu a vyčkali znova příjezdu sypače, který kopec prosolil a silnice byla znova zprůjezdněna. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

42) 24.11.2022 13:56 Požár – Dvořisko

Jednotka byla povolána k požáru traktoru na Dvořisko. Během výjezdu však byla jednotka ještě na hasičské zbrojnici operačním střediskem odvolána.
 

41) 21.11.2022 15:31 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela na odstranění stromu, který spadl na dům v Komenského ulici směr Perná (bývalý chudobinec). Po příjezdu na místo jsme zjistili, že strom, který spadl ze stráně na dům rozbil střechu a strhl přívod el. energie do domu. Proto byla přes KOPIS informována pohotovostní služba ČEZ a my jsme pomocí nastavovacího žebříku a motorové pily provedli odstranění stromu ze střechy. Po odstranění stromu a zbytku větví ze silnice se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

40) 13.11.2022 13:37 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k otevření bytu do ulice Žerotínova. Po otevření jsme se vrátili zpět na základnu.
 

39) 3.11.2022 18:57 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k otevření bytu na sídlišti v Brandýse. Po otevření se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

38) 31.10.2022 7:45 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k otevření bytu na sídlišti v Brandýse. Po otevření se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

37) 24.10.2022 12:44 Záchrana osob a zvířat - Brandýs

Jednotka vyjela k záchraně osoby v bezvědomí do ulice B. Němcové v Brandýse. Po příjezdu na místo se zde již nacházela posádka ZZS Ústí nad Orlicí, která napojila osobu na přístroje a zahájila resuscitaci. Naši členové se poté střídali s členy HZS Ústí nad Orlicí v probíhající resuscitaci. Po cca 30 min. byla lékařem u osoby konstatována smrt. Proto se naše jednotky mohly vrátit zpět na základny.
 

36) 21.10.2022 8:47 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu u skály směr Perná. Po příjezdu na místo byl strom již odsunut ke svodidlům projíždějícími řidiči, proto jsem provedli jeho rozřezání a úplně zprůjezdnění komunikace. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

35) 6.10.2022 8:18 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela do Žerotínovy ulice v Brandýse, kde pomohla s transportem pacienta z 1 patra činžovního domu do sanitního vozu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

34) 25.9.2022 12:16 Záchrana osob a zvířat – Brandýs

Jednotka vyjela na záchranu psa ze skály mezi Brandýsem a Pernou. Po příjezdu na místo zásahu se zde již nacházela hlídka Policie ČR, která nás informovala že pes se nachází na skalní plošině v asi desetimetrové výšce. Proto byl pomocí KOPIS povolán na místo automobilový žebřík z HZS Ústí nad Orlicí. Mezi tím se na místo dostavila i majitelka psa, která po příjezdu AZ 30 vyjela s příslušníkem HZS nahoru na skálu, aby vystrašeného psa uklidnila a svezla dolu. Po sundání psa dolu se jednotky vrátily zpět na základny.
 

33) 15.8.2022 15:44 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela do Žerotínovy ulice v Brandýse, kde pomohla s transportem pacienta ze sanitního vozu do prvního patra činžovního domu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

32) 12.8.2022 13:05 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela do Žerotínovy ulice v Brandýse, kde pomohla posádce ZZS Ústí nad Orlicí s transportem pacienta z 1 patra činžovního domu do sanitního vozu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

31) 6.8.2022 19:37 Technická pomoc - Brandýs

Po příjezdu z předchozí události nám byl opět vyhlášen poplach na stejné místo. Po příjezdu na místo se zde nacházel oznamovatel, který kusy stromu ze silnice odklidil, ale ze skály visely další 2 stromy, které hrozili pádem na komunikaci. Proto jsme pomocí navijáku provedli stažení stromů ze skály, které jsme rozřezali a vrátili se zpět na základnu.
 

30) 6.8.2022 19:09 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu u skály směr Perná. Po příjezdu na místo byl strom již odsunut ke svodidlům projíždějícími řidiči, proto jsem provedli jeho rozřezání a úplně zprůjezdnění komunikace. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

29) 1.8.2022 10:38 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k transportu pacienta v ulici Žerotínova v Brandýse. Na místě jsme provedli transport pacientky z 2. patra do sanitky ZZS a poté jsme se vrátili zpět na základnu.
 

28) 30.7.2022 16:50 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranení spadlého stromu na cyklostezce u pomníku Komenského. Po příjezdu na místo zásahu bylo pomocí motorové pily provedeno rozřezání a odklizení spadlého stromu přes cyklostezku. Po zprůjezdnění cyklostezky se jednotka vrátila zpět na základnu. 
 

27) 25.7.2022 11:05 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k otevření dveří do Komenského ulice v Brandýse. Na místě bylo zjištěno, že za dveřmi leží nemohoucí osoba, která blokuje dveře. Po chvíli se nám podařilo osobu trochu poodsunout a protáhnout se dveřmi. Následně jsme osobu zvedli ze země, posadili na postel a předali do péče rodinného příslušníka. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

26) 19.7.2022 18:41 Požár - Brandýs (Perná)

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru rodinného domu na Pernou. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár dřevostavby a plameny již šlehají ze střechy. Proto byli ihned nasazeny dva C proudy a zahájeno hašení. Po dojezdu jednotky HZS Ústí nad Orlicí, JSDH Choceň a JSDH Vysoké Mýto byly nasazeny další C proudy. Po prvotním sražení plamenů bylo zjištěno, že hoři mezistropní izolace domu tvořená slámou. Proto bylo započato s rozřezáváním střechy pomocí motorových pil a útočné proudy byly postupně zredukovány na dva D proudy a jeden hasící hřeb. Dále bylo nutné na několika místech začít pomocí kopáčů, bouracích seker a vidlí rozebírat i izolaci stěn taktéž ze slámy. Po uhašení a kontrole termokamerou se jednotky vrátily na základny a naše jednotka měla nařízený dohled do ranních hodin. Zhruba po hodině a půl se rozhořely další dvě ohniska a byly nasazeny opět dva D proudy. Protože nám po chvíli začínala docházet hasební voda a dýchací přístroje byly taktéž všechny spotřebovány bylo pomocí vysílačky přes KOPIS povolána zpět jednotka HZS Ústí, která nám dovezla vodu, náhradní tlakové lahve a pomocí termokamery pomohla dohasit rozhořelá ohniska. Poté se jednotka HZS Ústí vrátila zpět na základnu. V průběhu noci došlo ještě k jednomu rozhoření, ale to už jsme zvládli vlastními silami. Ráno bylo požářiště předáno majiteli a nařízen dohled na dalších 24 hodin. Poté jsme se konečně vrátili zpět na základnu.
 

25) 6.7.2022 8:30 Požár – Brandýs

Jednotka vyjela k požáru stromu na cyklostezce směrem na Mýtkov. Po příjezdu na místo události jsme pomocí vysokotlakého proudu začali hasit hořící strom po úderu bleskem. Jelikož se strom nacházel ve stráni a hořel zhruba v polovině stromu nepodařilo se nám ho zcela uhasit. Pokácení stromu vzhledem k jeho rozměrům a naštípnutí po úderu bleskem se nám zdálo poměrně riskantní, proto jsme si nechali povolat výškovou techniku HZS Ústí nad Orlicí. Po jejím dojezdu provedli její členové pokácení stromu a my poté následné dohašení a odklizení z cyklostezky. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
 

24) 6.7.2022 4:33 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu mezi Brandýsem a Pernou. Po příjezdu na místo jsme provedli odklizení několika větví ze silnice a následně jsme se vrátili zpět na základnu.
 

23) 15.5.2022 15:54 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k likvidaci včelího roje na sokolovně v Brandýse. Po příjezdu na místo jsme roj zlikvidovali z nastavovacích žebříků pomocí motorového vysavače a speciálního postřiku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

22) 14.5.2022 12:44 Požár - Choceň

Jednotka vyjela k nahlášenému kouři z bytu v Chocni. Po příjezdu na místo se zde již nacházela JSDH Choceň, která nás informovala že se jedná o připálené jídlo na plotně. Uvnitř bytu se v době požáru nacházela osoba, která se nadýchala zplodin hoření a je již v péči ZZS. Po ošetření osoby jsme společně s JSDH Choceň provedli transport osoby z bytu do sanitky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

21) 4.5.2022 12:33 Ostatní mimořádná událost - Pardubice

Jednotka provedla na žádost KOPIS Pardubice převoz 4 ukrajinských uprchlíků z krajského asistenčního centra v Pardubicích. Dva uprchlíci byli převezeni do rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí a další dva do rekreačního zařízení v Lanškrouně.
 

20) 23.4.2022 14:21 Záchrana osob - Oucmanice

Jednotka vyjela k záchraně osoby v bezvědomí do ubytovny v ZD Oucmanice. Po příjezdu na místo se zde již nacházela posádka ZZS, která nás informovala, že lékař již konstatoval u osoby smrt. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

19) 20.4.2022 10:41 Požár - Choceň

Jednotka vyjela k požáru, který byl námětem taktického cvičení, na Základní škole Sv. Čecha v Chocni. Po našem příjezdu nás velitel zásahu informoval, že se pohřešují 4 žáci, proto naše jednotka vytvořila průzkumnou skupinu v 1.NP a 2.NP. Během průzkumu jsme byli informováni, že došlo k nalezení všech 4 žáků jinou jednotkou. Poté proběhlo vyhodnocení taktického cvičení spolu s ukázkou techniky žákům školy a následně se jednotky vrátily zpět na základny.
 

18) 21.3.2022 19:46 Ostatní mimořádná událost - Pardubice

Jednotka provedla na žádost KOPIS Pardubice převoz 8 ukrajinských uprchlíků z krajského asistenčního centra v Pardubicích na zámek v Brandýse nad Orlicí.
 

17) 18.3.2022 16:54 Požár - Dobrá Voda

Jednotka vyjela k požáru louky u hájovny na Luhu v Orlickém Podhůří. Po příjezdu na místo se zde již nacházely jednotky HZS Ústí nad Orlicí a JSDH Orlické Podhůří. Naše jednotka byla ponechána v záloze na místě zásahu a po rozhodnutí velitele zásahu jsme se vrátili zpět na základnu.
 

16) 6.3.2022 15:12 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k transportu pacienta na Křetínské ulici v Brandýse. Na místě jsme provedli transport pacienta z rodinného dom do sanitky ZZS.
 

15) 19.2.2022 9:30 Technická pomoc - Hrádníky

Jednotka vyjela na pomoc s transportem pacienta na Mítkov, cestou na místo nám bylo upřesněno, že místo se nachází za řekou v chatové oblasti Hrádníky. Po příjezdu na místo se zde již nacházela posádka ZZS, které jsme pomohli s uložením pacienta do vakuové matrace a následným transportem do sanitky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

14) 17.2.2022 16:51 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu na cyklostezce směr Mítkov. Po příjezdu na místo jsme provedli rozřezání a odklizení stromu z cyklostezky. Po odklizení jsme se vrátili zpět na základnu.
 

13) 17.2.2022 14:27 Technická pomoc - Orlické Podhůří

Jednotka vyjela opět ke spadlému stromu na stejném místě jako při předchozí události tedy za obcí Perná směr Rviště. Proto jsme opět provedli rozřezání a uklizení stromu mimo vozovku a pak se vrátili zpět na základnu.
 

12) 17.2.2022 13:44 Technická pomoc - Orlické Podhůří

Jednotka vyjela k odstranění stromu, který částečně spadl na projíždějící auto za obcí Perná směr Rviště. Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že osobní automobil má rozbité zadní okno od větve padajících stromů, které leží přes silnici. Proto jsme provedli jejich rozřezání a odklizení mimo vozovku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

11) 17.2.2022 10:42 Technická pomoc - Velká Skrovnice

Jednotka vyjela na odstranění stromů mezi Velkou Skrovnicí a Sečí. Po příjezdu na místo události jsme provedli rozřezání a odklizení jednoho stromu. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
 

10) 17.2.2022 8:50 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlých stromů mezi Brandýsem a Olešnou. Po příjezdu na místo jsme provedli rozřezání dvou stromů a po zprůjezdnění komunikace jsme se vrátili zpět na základnu.
 

9) 14.2.2022 9:29 Ostatní pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela na pomoc se snesením nemohoucí osoby do vozidla převozové služby.
 

8) 9.2.2022 9:18 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela na proplach ucpané kanalizace ve firmě C.I.E.B. v Brandýse. Po příjezdu na místo jsme pomocí kanálového krtka provedli pročištění ucpaného potrubí ze šaten firmy. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

7) 5.2.2022 21:37 Technická pomoc - Orlické Podhůří

Jednotka vyjela k vytažení zapadlého osobního automobilu mezi Orlickým Podhůřím – Rviště a Dobrou Vodou. Po našem příjezdu bylo zjištěno že automobil mezitím vytáhl někdo jiný, proto jsme se vrátili zpět na základnu.
 

6) 30.1.2022 15:07 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela na odstranění spadlého stromu na cyklostezce u koupaliště v Brandýse. Po příjezdu na místo zásahu bylo pomocí motorové pily provedeno rozřezání a odklizení spadlého stromu přes cyklostezku. Po zprůjezdnění cyklostezky se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

5) 29.1.2022 11:36 Technická pomoc - Podlesí

Jednotka vyjela k nahlášenému úniku oleje na silnici mezi Podlesím a Sečí. Při příjezdu bylo zjištěno, že skvrna se táhne již od Mostku a dle projíždějících řidičů až do Velké Skrovnice. Po dojezdu jednotky HZS Ústí nad Orlicí bylo rozhodnuto, že naše jednotka provede ošetření silnice mezi Sečí a Mostkem, a jednotka HZS mezi Sečí a Velkou Skrovnicí. Po úklidu nejhorších úseků se jednotky vrátily zpět na základnu.
 

4) 29.1.2022 11:02 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k otevření bytu na sídlišti v Brandýse. Po otevření se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

3) 23.1.2022 13:44 Požár - Perná

Jednotka vyjela na požár sazí v komíně do Orlického Podhůří – Perná. Po příjezdu na místo události zde již majitel prováděl hašení komínu pomocí ručních hasících přístrojů. Dva členové vybaveni dýchací technikou vylezli na střechu domu a prováděli zasypávání komínu pískem. Další členové prováděli v přízemí vybírání žhavých uhlíků z čistících dvířek. Po dojezdu jednotky HZS Ústí nad Orlicí jsme prováděli na půdě rozebírání podlahy okolo komínu a kontrolu pomocí termokamery. Oheň se pomocí písku podařilo částečně zlikvidovat, ale na stěnách komínu se stále nacházeli žhavé saze. Jelikož nebylo možné komín vyčistit pomocí kominického nářadí nechali jsme je samovolně dohořet. Po dohoření jsme provedli vybrání a kontrolu celého komínu. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
 

2) 9.1.2022 18:20 Dopravní nehoda - Perná

Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel do Orlického Podhůří – Perná. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k čelnímu střetu dvou vozidel, která po nárazu skončila mimo vozovku každé na jiné straně vozovky. Z jednoho vozu byli dvě osoby již venku mimo vozidlo a řidič druhého vozu seděl stále ve vozidle a stěžoval si, že se motá a bolí ho koleno. Mezi tím byla provedena protipožární opatření a odpojení akumulátorů. Dále byly sorbentem zasypány uniklé provozní kapaliny na silnici v místě střetu. Poté dorazila jednotka HZS Ústí nad Orlicí a následně ZZS Ústí nad Orlicí, která si převzala všechny tři osoby do vlastní péče. Po dojezdu druhého sanitního vozu byla jedna osoba přeložena a následně všechny tři osoby odvezeny do nemocnice k vyšetření. Mezi tím policie ČR prováděla zadokumentování nehody. Poté jsme provedli úklid vozovky. Při nakládání vozidla odtahovou službou jsme, pomohli pomocí AKU úhlové brusky s odříznutím železného sloupku ohradníku, který byl pod havarovaným vozidlem a bránil vytažení vozidla. Po naložení vozidla jsme se s řidičem odtahové služby dohodli, že druhé vozidlo nebrání provozu, a tudíž naší účasti není nadále potřeba, proto se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

1) 5.1.2022 8:47 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka provedla pomocí kanálového krtka pročištění ucpané kanalizace ve dvoře technických služeb.
 
nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

vystrahy

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

Výjezdy 2024

Pro zvětšení mapy klikněte na pravý symbol na horní liště nad mapou

  © SayR 2009-2021