výběr roku

2023


35) 8.9.2023 17:33 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela k likvidaci sršního hnízda do Husovi ulice v Brandýse. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hnízdo se nachází někde pod střešní krytinou. Proto jsme pomocí nastavovacího žebříku vylezli nahoru a odstranili několik střešních tašek. Potom jsme hnízdo vystříkali insekticidním prostředkem a tašky jsme vrátili zpět na své místo.
 

34) 7.9.2023 19:16 Technická pomoc – Olešná

Jednotka vyjela k likvidaci sršního hnízda na Olešnou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že sršní hnízdo se nachází v dutině stromu cca 4 m od domu. Proto bylo postříkáno insekticidním prostředkem, ale při postřikování bylo zjištěno, že hnízdo bude větší, než jsme mysleli. Proto byl strom po dohodě s majitelem pokácen a rozřezán tak, abychom se dostali k celému hnízdu. To bylo nakonec zlikvidováno pomocí motorového vysavače. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

33) 4.9.2023 12:12 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k likvidaci sršňů do Smetanovy ulice v Brandýse. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že při rekonstrukci střechy došlo k objevení sršního hnízda. Proto se 2 členové vybavili prostředky pro likvidaci obtížného hmyzu a za pomoci motorového vysavače a insekticidního prostředku hnízdo zlikvidovali. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

32) 2.9.2023 16:56 Záchrana osob a zvířat – Brandýs

Jednotka vyjela k záchraně dvou psů zavřených ve vozidle na parkovišti u rehabilitačního ústavu v Brandýse. Po příjezdu na místo jsme bohužel žádné vozidlo se psy uvnitř nenalezli. Proto jsme provedli průzkum i přilehlých ulic, ale taktéž s negativním výsledkem. Po dojezdu HZS Ústí byla telefonicky kontaktována oznamovatelka pro upřesnění místa, ale na udaném místě se toto vozidlo již nenacházelo. Proto byla akce ukončena jako planý poplach a jednotky se vrátily zpět na základny.
 

31) 27.8.2023 9:20 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění sršňů do ulice V Lukách v Brandýse. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že sršni zalézají kolem trámu pod střechu. Proto jsme začali s likvidací pomocí insekticidního prostředku. Poté jsme zjistili, že sršní hnízdo bude většího rozsahu v mezistropním prostoru a naše prostředky jsou nedostačující k úplné likvidaci hnízda. Majitelům byla doporučena likvidace hnízda odbornou firmou a naše jednotka se vrátila zpět na základnu.
 

30) 22.8.2023 18:25 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného hmyzu do Žerotínovy ulice v Brandýse. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že sršni mají hnízdo ve zdi vedle okna v asi čtyřmetrové výšce. Proto byl použit insekticidní prostředek k vystříkání štěrbiny. Po domluvě s majitelem domu bylo provedeno pomocí sbíječky (kterou nám majitel zapůjčil) odstranění dvou cihel ve zdi abychom se dostali k hnízdu. Následně bylo hnízdo zlikvidováno pomocí motorového vysavače. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

29) 19.8.2023 11:49 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela na likvidaci obtížného hmyzu do ulice Komenského v Brandýse. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vosy zalézají podél krovu do domu asi v osmimetrové výšce a oznamovatelka je alergická na jejich bodnutí. Proto jsme se vydali na průzkum na půdu domu. Tam bylo po odstranění několika prken z podlahy objeveno vosí hnízdo, které jsme zlikvidovali pomocí motorového vysavače a insekticidního prostředku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

28) 17.8.2023 17:31 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela na odstranění nebezpečných stavů na asi nejbližší místo v historii, a to dvůr hasičské zbrojnice. Po příjezdu na dvůr bylo zjištěno, že ze sloupu vysokého napětí visí dráty, které zpřetrhal spadlý strom ze zámecké zahrady a na dalším sloupě směrem k nádraží je poškozen izolátor. Proto jsme vyčkali příjezdu pracovníka ČEZ, který potvrdil že dráty jsou bez napětí a poté odjel pravděpodobně k jiné události. My jsme mezi tím provedli rozřezání spadlého stromu. Po asi hodinovém čekání, zda se pracovník ČEZ vrátí jsme zásah z naší strany ukončili, protože dráty byly bez napětí a nacházely se v uzavřeném dvoře a nikoho tím neohrožovaly.
 

27) 16.8.2023 16:54 Požár - Velká Skrovnice

Jednotky vyjela k požáru pole a lisu na balíky do Velké Skrovnice. Po příjezdu na místo byl potvrzen požár lisu na balíky a části strniště. Proto byl nasazen vysokotlaký proud a dva členové v dýchací technice zahájili hašení lisu. Jednotka HZS Ústí zahájila hašení strniště v okolí lisu. Pomocí nakladače byl otevřen lis a odstraněn balík z jeho útrob, aby bylo možné jeho kompletní dohašení. Poté byla pomocí termokamery provedena důkladná kontrola lisu, zda se v něm nenacházejí skrytá ohniska. Na závěr jednotka HZS provedla důkladné prolití strniště v okolí lisu a jednotky se vrátily na základny.
 

26) 12.8.2023 17:40 Technická pomoc - Podlesí

Jednotka vyjela k nahlášenému úniku nafty na Olešné. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že skvrna se táhne od křižovatky u Seče směrem na Mostek v délce cca 2 km. Proto jsme společně s jednotkou HZS Ústí prováděli zasypání uniklé kapaliny. Jelikož naše množství sorbentu nestačilo na celkové zasypání bylo rozhodnuto o povolání SÚS. Po dohodě s velitelem zásahu byla naše jednotka ponechána na místě do příjezdu SÚS, aby jim místo předala. Po jejich dojezdu se i naše jednotka vrátila zpět na základnu.
 

25) 6.8.2023 3:33 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k nahlášenému sesuvu půdy a kamení mezi Brandýsem a Pernou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k sesuvu kusu skály na celou šíři komunikace. Za pomoci vlastních sil jsme komunikaci částečně zprůjezdnili, ale další kusy kamení byli nad naše možnosti, proto jsme na místo povolali UNC nakladač technických služeb. Pomocí nakladače jsme komunikaci zprůjezdnili v plné šíři a provedli jsme konečný úklid. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

24) 18.7.2023 16:19 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu na cyklostezce směr Mítkov. Po příjezdu na místo jsme provedli rozřezání a odklizení stromu z cyklostezky. Po odklizení jsme se vrátili zpět na základnu.
 

23) 18.7.2023 7:09 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k nahlášenému zadýmení lokomotivy ve stanici Brandýs. Po příjezdu na místo události, společně s jednotkou SŽ Česká Třebová, bylo zjištěno, že pravděpodobný požár strojovny lokomotivy byl již samovolně uhašen. Proto jednotka SŽ Česká Třebová provedla důkladnou kontrolu strojovny. Protože se žádný další požár nepotvrdil jednotky se vrátily zpět na základny.
 

22) 17.7.2023 9:47 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela k otevření domu na žádost ZZS. Po příjezdu na místo se zde již nacházela PČR, která nás informovala že paní nakonec sama otevřela. Po dohodě se ZZS bylo rozhodnuto, že naší pomoci není potřeba, a proto jsme se vrátili zpět na základnu.
 

21) 16.7.2023 14:36 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k otevření bytu v Žerotínově ulici, kde došlo k zalomení klíče a uvnitř bytu se nacházel pes. Po příjezdu na místo jsme provedli otevření bytu pomocí speciálních nástrojů. Poté jsme vypomohli s odstraněním zalomeného klíče ze zámku a vrátili jsme se zpět na základnu.
 

20) 15.7.2023 8:29 Technická pomoc – Podlesí

Jednotka vyjela na likvidaci sršního hnízda do Podlesí – Němčí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že při rozebírání střešní krytiny došlo k pobodání muže sršni. Proto jsme pomocí nastavovacích žebříků vylezli v ochranných prostředcích na střechu a začali odstraňovat zbylou část krytiny s tím, že objevíme hnízdo. Mezi tím začalo být pánovi nevolno, proto byla vysílačkou přes KOPIS na místo povolána ZZS Ústí. Po rozebrání krytiny jsme hnízdo nenašli a zjistili jsme, že sršni zalézají na půdu domu. Jelikož pán neměl klíče od domu a nebylo se možné dostat na půdu byla telefonicky kontaktována majitelka, které bylo doporučeno, až se vrátí domů ať si nechá prohlédnout půdu a hnízdo zlikvidovat odbornou firmou. Po dojezdu ZZS jsme pána předali do jejich péče a po jeho ošetření jsme se vrátili zpět na základnu.
 

19) 7.7.2023 12:53 Požár – Újezd u Chocně

Jednotka vyjela v rámci II. stupně poplachu k požáru pole s ječmenem do Ujezda u Chocně. Po příjezdu na místo byl požár pole již lokalizován, a proto byla naše jednotka ponechána v záloze. Poté jsme provedli doplnění CAS HZS Vysoké Mýto a po vyprázdnění naší cisterny jsme se vrátili zpět na základnu.
 

18) 4.7.2023 13:19 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela na otevření bytu na sídlišti V Zahradách, kde se nacházela nemohoucí osoba. Po příjezdu na místo jsme provedli pomocí nastavovacího žebříku vstup do bytu pootevřeným oknem a otevření vstupních dveří. Pacientku jsme posadili na židli a vyčkali příjezdu ZZS Ústí. Po dojezdu sanitky a HZS Ústí jsme společně provedli transport pacientky do sanitky. Poté se jednotky vrátily zpět na základny.
 

17) 12.6.2023 18:36 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu mezi Brandýsem a Olešnou. Po příjezdu na místo jsme provedli rozřezání a odklizení stromu z komunikace. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
 

16) 4.6.2023 6:52 Záchrana osob a zvířat – Malá Skrovnice

Jednotka vyjela k záchraně osoby v bezvědomí do Malé Skrovnice. Po příjezdu na místo se zde již nacházela posádka ZZS Ústí nad Orlicí, která prováděla u pacienta resuscitaci, ale lékař následně konstatoval smrt. Naše jednotka pomohla se zvednutím těla ze země na postel a poté se vrátila zpět na základnu.
 

15) 26.5.2023 17:21 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela k otevření bytu do ulice Žerotínova. Po příjezdu na místo jsme provedli pomocí nastavovacích žebříků vniknutí do bytu přes otevřenou ventilaci okna. Pak jsme otevřeli vchodové dveře a vyprostili zalomený klíč. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
 

14) 22.5.2023 7:56 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela k otevření bytu na sídliště V Zahradách. Po příjezdu jsme provedli otevření bytu pomocí speciálních nástrojů a poté jsme se vrátili zpět na základnu.
 

13) 10.5.2023 6:19 Dopravní nehoda – Seč

Jednotka vyjela k dopravní nehodě na křižovatku k Seči. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel. Oba řidiči byli venku z vozidla a zraněnou řidičku měla v péči JSDH Choceň. Proto jsme jim pomohli s předlékařským ošetřením a dále provedli protipožární opatření včetně odpojení akumulátoru u obou vozidel. Pomocí sorbentu jsme zasypali unikající provozní náplně. Po dojezdu ZZS Ústí byla řidička předána do jejich péče. Po dohodě s velitel zásahu bylo rozhodnuto, že JSDH Choceň a HZS Ústí se vrátí zpět na základny a na místě zůstane naše jednotka pro konečný úklid. Proto jsme vyčkali příjezdu dopravní Policie, která nehodu zadokumentovala. Pak jsme pomohli odtahové službě s naložením obou vozidel a provedli jsme konečný úklid vozovky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

12) 20.4.2023 17:13 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela k otevření bytu do ulice Žerotínova. Po otevření pomocí speciálních nástrojů jsme se vrátili zpět na základnu.
 

11) 15.4.2023 15:26 Technická pomoc – Brandýs

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu u skály směr Perná. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že strom leží přes celou šířku vozovky a blokuje provoz. Proto jsem provedli jeho rozřezání a odklizení mimo vozovku. Po zametení byla vozovka zprůjezdněna a naše jednotka se mohla vrátit zpět na základnu.
 

10) 14.4.2023 14:21 Technická pomoc – Rviště

Jednotka byla povolána do Orlického Podhůří – Rviště k odklizení klád ze silnice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že z hromady dřeva složeného vedle silnice se skutálely čtyři klády a blokují část jízdního pruhu. Proto byly klády odtaženy mimo vozovku a silnice byla zprůjezdněna v celé šířce. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

9) 16.3.2023 16:54 Požár – Sudislav nad Orlicí

Jednotka vyjela k požáru paseky na Sudislav nad Orlicí – Luh. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že zde probíhá neohlášené pálení u místní chaty. Proto byla událost překvalifikována na planý poplach a jednotky HZS Ústí, JSDH Choceň a naše jednotka se vrátily zpět na základny.
 

8) 11.3.2023 12:26 Technická pomoc - Perná

Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu na cyklostezce u Panského rybníka na Perné. Po příjezdu na místo jsme strom rozřezali a odklidili z cyklostezky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

7) 4.2.2023 9:03 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela ke spadlému stromu v Lázeňské ulici v Brandýse. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že při pádu stromu došlo také ke strhnutí drátů elektrického vedení. Proto byl na místo povolán pracovník ČEZ distribuce a my jsme provedli rozřezání a odklizení stromu mimo vozovku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

6) 3.2.2023 7:11 Technická pomoc - Mostek

Jednotka vyjela k zapadlému automobilu mezi Mostkem a Nasavrky. Po příjezdu na místo bylo provedeno vytažení vozidla pomocí navijáku zpět na vozovku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

5) 31.1.2023 3:37 Dopravní nehoda - Brandýs

Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla na náměstí v Brandýse. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k nehodě vozidla, které narazilo do dvou domů. Řidič se nacházel již mimo vozidlo bez zranění. Naše jednotka provedla protipožární opatření včetně odpojení baterie a zasypání úniku provozních kapalin. Na místo se dostavila ZZS Ústí nad Orlicí která si řidiče převzala a odvezla na pozorování do nemocnice. Po příjezdu HZS Ústí nad Orlicí bylo rozhodnuto, že na místě stačí pouze naše jednotka. Proto jsme po celou dobu zásahu prováděli řízení dopravy až do příjezdu dopravní policie, která nehodu zadokumentovala. Po zadokumentování nehody jsme pomohli s naložením vozidla na odtahovou službu a provedli jsme konečný úklid vozovky. Poté se jednotka konečně po 7 hodinách vrátila zpět na základnu.
 

4) 28.1.2023 21:32 Dopravní nehoda železniční - Brandýs

Jednotka vyjela ke sražené osobě vlakem ve stanici Brandýs nad Orlicí. Po příjezdu na místo byl potvrzen střet vlaku s civilní osobou asi 200m za přejezdem směr Choceň. Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, proto jsme vyčkali do příjezdu kriminální policie a jednotky HZS SŽ Česká Třebová, která si zásah převzala. Po předání místa zásahu se naše jednotka společně s jednotkou HZS Ústí nad Orlicí vrátila zpět na základnu.
 

3) 27.1.2023 18:53 Požár - Brandýs

Jednotka byla povolána k nahlášenému kouři, který je cítit na chodbě bytového domu v Brandýse. Při vyhlášení poplachu se naše CAS nacházela na kondičních jízdách, proto okamžitě změnila směr své cesty a vyrazila směr Brandýs. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zahoření hadry na sporáku, kterou majitelka sama uhasila. Proto bylo pouze místo zkontrolováno pomocí termokamery, zda nedošlo k zahoření v odsavači a byla otevřena okna na chodbě, aby došlo k odvětrání. Poté se všechny jednotky vrátily zpět na svoje základny. Na místě s námi zasahovaly ještě jednotky JSDH Choceň a HZS Ústí nad Orlicí.
 

2) 22.1.2023 14:45 Technická pomoc - Brandýs

Jednotka vyjela k otevření bytu do ulice Žerotínova. Po otevření jsme se vrátili zpět na základnu.
 

1) 16.1.2023 8:41 Dopravní nehoda – Podlesí

Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního automobilu do Podlesí. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že vozidlo bylo před našim příjezdem na boku v příkopě, ale svědci nehody ho otočili zpět na kola a vyprostili řidičku, kterou posadili do vozidla svědka nehody. Proto jsme provedli předlékařské ošetření včetně nasazení krčního límce. Mezi tím jsme provedli protipožární opatření na vozidle včetně odpojení akumulátoru a kontroly, zda neunikají provozní kapaliny. Po dojezdu ZZS Ústí jsme předali zraněnou řidičku do jejich péče. Velitel HZS Ústí poté rozhodl po dohodě s Policií ČR, že naší pomoci nadále není potřeba a obě jednotky se vrátí zpět na základny.
 
nahlasit vypalovani

Výstrahy počasí v ČR

vystrahy

Náš sbor

hasičský sbor

Náhodné foto

náhodný obrázek

Výjezdy 2023

Pro zvětšení mapy klikněte na pravý symbol na horní liště nad mapou

  © SayR 2009-2021